X
הצטרפו אלינו
    Header Slogan

    מסמך מיוחד שמציע למורות ומורים ואנשי/נשות חינוך דגשים וכלים להתמודדות חינוכית עם המצב הטעון והובלת שיח

    בימים אלו, בעקבות ההסלמה הביטחונית והמשבר החברתי החריף ביחסי יהודים-ערבים, המציאות מזמנת לפתח כיתתנו שיח טעון, קונפליקטואלי ומאתגר במיוחד. דווקא בעת הזו, מוטלת עלינו המשימה החינוכית להתמודד עם הקושי, להוביל שיח סובלני, מכיל ומאפשר, ולעורר תקווה לשיפור היחסים בין יהודים וערבים. זו משימה מורכבת, עדינה וחשובה מאין כמוה. אנו משיקים מסמך מיוחד שמציע למורות ומורים ואנשי/נשות חינוך דגשים וכלים להתמודדות חינוכית עם המצב הטעון והובלת שיח מסוג זה מול התלמידים והתלמידות. המסמך מעניק מסגור פסיכו-חברתי לאירועים האחרונים ומציע דגשי הנחייה ותוכן למורות ומורים, אשר מטרתם לייצר מרחבי שיח בטוחים ומכילים בבתי הספר, שיתרמו לקידום תפיסות מכבדות, סובלניות ושוויוניות בקרב התלמידים והתלמידות.