X
הצטרפו אלינו
  Header Slogan

  פתיחה

  "בסוד שיח" קיימת כבר משנת 1992, מפלסת דרך ויוצרת מציאות בתחום הדיאלוג בין קבוצות שבקונפליקט בחברה הישראלית. מלווה אירועים מכוננים כמו רצח רבין וההתנתקות ומלווה את היומיום כאן, על שסעיו.
  העמותה וחבריה פעילים בצמתים שונים של דיאלוג בחברה הישראלית החל מ"מהו"ת ישראל", המרכז הבין תרבותי בירושלים, המדרסה וכמובן "בסוד שיח" על מגוון פעולותיה ושותפיה. פעילות זו הביאה לצבירה של הרבה ידע וניסיון בתחום הדיאלוג על ביטוייו השונים.
  מקראה זו נולדת כמשאלה להביא את הידע לכל החפץ בו, להנגיש את התאוריות, המתודולוגיות והכלים ולחלוק ולספר את הסיפורים.
  יצרנו מקראה זו כמקראה אינטרנטית כדי לאפשר גמישות הן בתהליך היצירה המתמדת של התכנים, והן כדי לאפשר שיטוט חופשי בתוך מרחב המקראה (בין סיפורים מהשטח, כלים ומתודולוגיות שבהן השתמשנו, תיאוריות שעומדות בבסיס העבודה וההבנה) ובמרחב האינטרנטי המלא מקורות ומשאבים רלבנטיים נוספים.
  אנו מזמינות אתכם.ן למסע משותף!

  בכל הנוגע למקראה ולתהליך יצירתה המתמדת אתם מוזמנים לפנות לעורכות :
  מרים שפירא miriamshapira@013.net
  טובה אורבוך tova.averbuch@gmail.com

  בכל הנוגע ל"בסוד שיח" אל תהססו לפנות לחברת הנהלת העמותה:
  עדה מאיר adimayer@netvision.net.il
  תודה רבה לך עדה על עבודתך כרכזת המערכת, על המסירות והעזרה לאורך כל הדרך.

  תודתנו שמורה לכל הכותבים שחלקו מהידע, הניסיון ומיטב המחשבה שלהם ולצוות הקוראים הנאמן והסבלני על עבודתו ותרומתו ליצירת מקראה זו:
  ד"ר אריאלה בארי בן ישי, דובי הדרי, נאווה רוזנווסר, ד"ר שי בן יוסף
  ולקרן איילי קטקו האחת והיחידה – תודה על שאת לנו לתשתית ולשותפה.

  בברכת דרך
  מרים וטובה, חולון תשע"ח 2018

  לינק למשאב