X
הצטרפו אלינו
  Header Slogan

  תכולת המקראה, תוכן עניינים – אוצר למנחי דיאלוג – מקראת  "בסוד שיח", בעריכת מרים שפירא וטובה אורבוך  

  מקראת  "בסוד שיח", בעריכת מרים שפירא וטובה אורבוך

   תכולת המקראה, תוכן עניינים

   פתח דבר, מרים שפירא וטובה אורבוך

  תאוריה – שורשים פילוסופיים ותפיסות

  1. גישות הומניסטיות – מבובר ועד בוהם במלאכת הדיאלוג, מרים שפירא     
  2. גישות אנליטיות לדיאלוג – גשר על מים סוערים, ברוך כהנא         
  3. יחסי קבוצות (Group Relations), מערכות פתוחות, והלא מודע הארגוני והחברתי , דובי הדרי. יעלה בקרוב
  4. גישת ecosystem "כל המערכת בחדר" – הפגשת השלם לדיאלוג יוצר עתיד, טובה אורבוך יעלה בקרוב
  5. גישות סוציולוגיות – מיפוי "שדות הקונפליקט" לניווט מתקיעות לדיאלוג, שי בן יוסף.
  6. היבטים תהליכיים בדיאלוג קהילתי, נאוה רוזנווסר

  מתודולוגיות – הלכה למעשה

  1. במעלה מדרג הדיאלוג , רותי דואק (בעקבות עמי פרגו-גופר)
  2. ניהול כנס יחסי קבוצות "בסוד שיח" (בהשראת טוויסטוק) – בעקבות תיבת התהודה, טל אלון.
  3. "בסוד שיח"- שני עשורים ושני כנסים מדעיים, דובי הדרי. 
  4. לפתוח מרחב בארגונים – מרווחים ומרוויחים, טובה אורבוך ואבנר הרמתי.
  5. כולנו יחד וכל אחד ייחוד, טובה אורבוך ואבנר הרמתי.
  6. ההשלמה ההדדית של חלימה חברתית, חני בירן וגודון לורנס. 

   סיפורים מהשטח – תיאורי מקרה ישראליים

  1. כנס הסכמה לאומית 1998 – דיאלוג של מנהיגויות, ברוך עובדיה
  2. בטרם התנתקות 2005 – דיאלוג בקרב קהילות מיועדות לפינוי כפוי , מרים שפירא
  3. זהות ושייכות בתקופת ההתנתקות 2005 , מרים שפירא, טובה אורבוך, אבנר הרמתי, מישאל חירורג, שי בן יוסף, טל אלון
  4. מסע יהודי ישראלי 2007, טובה אורבוך ושי בן יוסף (כולל נספח תרחישי עתיד לישראל)
  5. דיאלוג בין דורי בקהילה משתנה 2013 , מרים שפירא
  6. דיאלוג במרחבי מפגש טבעיים – מכללת עמק יזרעאל 2015, דניאלה אריאלי

       אפילוג, מרים שפירא וטובה אורבוך

  לינק למשאב