X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

אבדעה

Organization Type: עמותות

General Description:

אבדאע – עמותת האמנים הערבים , ללא כוונת רווח ( מלכ"ר) .
נוסדה כתוצאה מתנאים מיוחדים במגזר הערבי בארץ , ומהצורך לאיחוד האמנים הערבים במסגרת אחת , היות והנושא מהווה פלג מהחברה הערבית המודרנית והתרבותית .

מטרות וחזון:

למען חברה ערבית תרבותית יותר / למען חברה אנושית יפה /
/ למען עיצוב האדם המודרני /

"אבדאע" – צעד בדרך התרבותית הארוכה

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

"אבדאע" פתוחה לדיאלוג חיובי, ושיתןף פעולה פורה עם מוסדות ויחידים מתוך ומחוץ המגזר הערבי וברמה המקומית בארץ והבינלאומית ורואה בנושא מפגש תרבויות ועמים.