X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

אג'יק- מכון הנגב

Organization Type: מיזמים, עמותות

General Description:

ג'יק – מכון הנגב הוא ארגון ערבי-יהודי לשינוי חברתי הפועל ללא מטרות רווח ובסיסו בנגב. מאז שנת 2000 מקדם הארגון פיתוח קהילתי בר-קיימא בקרב חברות העוברות תהליכי שינוי משמעותיים ומסייע בהצמחתן של קהילות שוויוניות ומשגשגות החיות בשלום

מטרות וחזון:

חזון
חברות שוויוניות ומשגשגות בנגב, בארץ ובעולם הפועלות במשותף לקידום שלום ופיתוח אנושי בר קיימא.

ייעוד
אג'יק-מכון הנגב הינו ארגון פיתוח ערבי-יהודי ללא מטרות רווח ובסיסו בנגב.
אנו פועלים לפיתוח אנושי בר-קיימא בקרב חברות העוברות תהליכי שינוי משמעותיים ומסייעים בהצמחתן של קהילות שוויוניות ומשגשגות החיות בשלום.
בפעילותינו בארץ, אנו מתמקדים בתהליכי פיתוח קהילתי בקרב הערבים-הבדואים תושבי הנגב כחלק מהחברה הפלסטינית אזרחי ישראל. אנו פועלים ליצירת שותפות אמת בין האוכלוסייה הערבית והיהודית ומקדמים צדק חברתי וכלכלי עבור כלל תושבי המדינה.
בתוכניות באזור המזרח התיכון אנו פועלים לקידום שלום ושיתוף פעולה המבוססים על שותפות בין אזרחים (people-to-people).
בפעילותינו עם מדינות מתפתחות, אנו מקדמים מודלים לפיתוח חברתי-כלכלי צודק ובר-קיימא.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

אג'יק מכון הנגב- מפגישה ומייצרת מרחב משותף בין החברה ערבית ויהודית במטרה לאפשר להם לחקור ולגבש את זהותם האישית דרך אינטראקציה עם ה"אחר" באופן ישיר ובלתי אמצעי. החברה לומדת להכיר ולהעריך את האחר ואת תרבותו במטרה להפחית סטראוטיפים ודעות קדומות, לחזק יחסי אמון, לעודד שיתופי פעולה למען חיזוק המרחב המשותף ולקדם הבניית אזרחות משותפת ושוויונית ואגב כך גם נחשפים לסוגיות חברתיות-כלכליות ופוליטיות בנגב בפרט ובמדינה בכלל.
בנגזרת מכך מודל זה מוכל בתוך הארגון על ידי קיום חיים משותפים ארגוניים ובניית ותכניות ופרויקטים אשר מבוססות על ערך השוויון והשותפות.