אדם – המדרשה לדמוקרטיה ולשלום ע"ש אמיל גרינצוויג

אדם – המדרשה לדמוקרטיה ולשלום ע"ש אמיל גרינצוויג

סוג הארגון: עמותות

תאור כללי:

מדרשת אדם היא ארגון חינוכי ארצי שמטרתו לקדם את הדמוקרטיה והשלום, ולבסס תפיסת עולם המכבדת את זכויות האדם והאזרח. המדרשה פועלת בכל שדרות החברה הישראלית – יהודים וערבים, ותכניותיה מותאמות לילדים, לבני נוער ולמבוגרים. פעילותה מתקיימת במערכת החינוך הפורמלית, וכן במוסדות ובארגוני חינוך, חברה, קהילה ותרבות.

מטרות וחזון:

מדרשת אדם היא ארגון חינוכי ארצי הפועל למען קידום הדמוקרטיה והשלום, ולביסוס תפיסת עולם המכבדת את זכויות האדם והאזרח. המדרשה נוסדה בשנת 1987 כעמותה ציבורית ללא כוונות רווח ופועלת מאז בקרב אזרחי ותושבי מדינת ישראל, היהודים והערבים – ילדים, בני נוער ומבוגרים. השם “אדם” נבחר כי לתפיסת מייסדי המדרשה, ההכרה בשוויון ערך האדם היא הבסיס לקיום אורח חיים דמוקרטי ולקידום תהליכי שלום. במדרשת אדם עובדים יחדיו יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, נשים וגברים כפועל יוצא מהמדיניות והחזון החברתי והחינוכי.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

לקידום מטרותיה ויעדיה המדרשה יוזמת ומקיימת פעילויות ותכניות במערכת החינוך הפורמאלית, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ומחלקות חינוך עירוניות. כמו כן מקיימת שיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות חינוך, חברה, קהילה ואקדמיה, בארץ ובחו”ל. התכניות מודולאריות ומותאמות לשונות הגילאית, התרבותית והלאומית. הפעילויות מתקיימות במסגרת ימי עיון, סמינרים, כנסים אזוריים, ארציים ובינלאומיים. הן כוללות הכשרה והעשרה מקצועית, מפגשים רב-תרבותיים ורב-לאומיים, עידוד וליווי יוזמות של קבוצות ויחידים לשינוי חברתי ערכי.