X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

אדם ללא גבולות

Organization Type: עמותות

General Description:

מתנדבי העמותה מסייעים למשפחות פלסטיניות, בהן ילדים הזקוקים לטיפול רפואי מתקדם, לקבל מענה רפואי הולם הקיים בבתי חולים בישראל. הסיוע מתבטא בהסעת המשפחות אל בתי החולים ובחזרה וכן באספקת ציוד ושירותים נוספים בעת שהילדים נמצאים באשפוז.

מתנדבי "אדם ללא גבולות" מבצעים כ-6,000 נסיעות בשנה בין מעברי הגבול לבתי החולים בירושלים ובתל אביב.

כמו כן, מארגנת העמותה ימי כיף בחוף הים או באתרי נופש בשטחי הגדה, בהם זוכים הילדים החולים ובני משפחותיהם ליום של בילוי, הנאה והפוגה משגרת חייהם הקשה.

"אדם ללא גבולות" מסייעת במקרים מיוחדים במימון מוצרים רפואיים שהרשות הפלסטינית איננה מממנת, כגון תרופות וציוד רפואי אחר שהעמותה רוכשת וכן טיפולים רפואיים שהעמותה משלמת עבורם ישירות לבתי החולים.

אנחנו מסייעים ליותר מ-100 משפחות כל שנה, לעתים מסיעים אותם אף חמש פעמים בשבוע ולעתים לוקחים ילד לבדיקת מעקב תקופתית לאחר ניתוח.

כל נסיעה היא ברכה למשפחה וחוויה מיוחדת למתנדב, במהלכה מתהדק הקשר האישי בין המתנדבים הישראלים לבני המשפחה הפלסטינים. היחס האישי הנרקם בין הצדדים תורם להבנה הדדית ולידידות כנה בתוך מציאות קשה ולעתים נואשת.

מטרות וחזון:

אדם ללא גבולות הוא ארגון התנדבותי שהוקם כדי לסייע למשפחות פלסטיניות אשר ילדיהן זקוקים לטיפול רפואי מתקדם בבתי חולים בישראל.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

בתקופה זו של מחסומים, גדרות ושפיכות דמים, אחת המשימות החשובות היא ליצור ולטפח קשרים אישיים, יחסי ידידות חמים והבנה הדדית בין ישראלים לפלסטינים.

קהל יעד

הקהל הרחב

אזורי פעילות

יהודה ושומרון