אופנים

אופנים

סוג הארגון: עמותות

תאור כללי:

לצמצם פערים חינוכיים בחינוך הלא-פורמלי בקרב ילדים בפריפריה הגאוגרפית והחברתית.
לעורר את הסקרנות ופיתוח מיומנויות תקשורת, הבעה וחשיבה ככלים לחיים.
להעצים ולחזק תחושת היכולת והמסוגלות העצמית של המשתתפים בפעילות.
להרחיב את מעגלי הסולידריות בחברה הישראלית.
לחזק את המוטיבציה של המשתתפים ללמוד ולהצליח ולהתקרב לעולם ההשכלה הגבוהה.

מטרות וחזון:

עמותת אופנים מביאה העשרה חינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה STEM לילדים ולילדות הגרים בפריפריה, במטרה להעניק להם הזדמנות שווה ולצמצם את הפערים בחינוך הבלתי פורמלי.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

עמותת אופנים מביאה העשרה חינוכית בתחומי המדע והטכנולוגיה STEM לילדים ולילדות הגרים בפריפריה, במטרה להעניק להם הזדמנות שווה ולצמצם את הפערים בחינוך הבלתי פורמלי.

קהל יעד

ילדים ונוער

אזורי פעילות

כל הארץ