אידאה – המרכז לדמוקרטיה ליברלית

אידאה – המרכז לדמוקרטיה ליברלית

סוג הארגון: תוכניות

תאור כללי:

אידאה – מרכז לדמוקרטיה ליברלית הוקם ב2017 במטרה לקדם סדר יום דמוקרטי-ליברלי במרחב הציבורי בישראל, באמצעות תכניות חינוך והכשרה – רעיוניות ופוליטיות – של שדרת המנהיגות המובילה את המחנה הפרוגרסיבי-ליברלי בישראל.
הנחת העבודה שלנו במרכז הרעיוני, היא כי על מנת ליצור השפעה משמעותית על המרחב הציבורי לא די בניצחונות פוליטיים מזדמנים או בפעילות מחאה וחברה אזרחית, יש צורך במחנה פוליטי רחב ומבוסס רעיונית הפועל במתואם. משימתו של המרכז הרעיוני היא לפיכך לתרום לפיתוח מנהיגות מסורה, בעלת זהות מגובשת, קו רעיוני ברור, ומוסדות שונים עבור הציבור הדמוקרטי-ליברלי בישראל.

מטרות וחזון:

יצירת תשתית ידע בחשיבה פוליטית ובתחומי המדיניות העיקריים בישראל.
להכשיר ולצייד את עמיתי התוכנית בכלים ובמיומנויות פוליטיות מעשיות.
בניית רשת של אנשי ציבור הפועלים יחד לקידום סדר יום דמוקרטי-ליברלי, דרך יצירת שיתופי פעולה ומתוך חזון רעיוני משותף.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

בניית רשת של אנשי ציבור הפועלים יחד לקידום סדר יום דמוקרטי-ליברלי, דרך יצירת שיתופי פעולה ומתוך חזון רעיוני משותף.

קהל יעד

צעירים

אזורי פעילות

ירושליםמרכז