X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

אלבאכור

Organization Type: עמותות

General Description:

לקידום ילדים בגיל הרך בחברה הערבית בנגב
עמותת אלבאכור נוסדה על ידי אנשי ונשות מקצוע מתחומי ידע שונים, מומחים/ות בתחום הגיל הרך , מהחברה הערבית והיהודית בנגב.

אנחנו מפתחים מודלים מותאמי תרבות וקהילה לילדים בגיל הרך ומשפחותיהם ומפעילים אותם. בנוסף, שותפים בחשיבה ומוציאים לפועל של תוכניות עבור עמיתים ושותפים לדרך.

הפרויקטים שלנו:
הספריה הראשונה שלי:
הקמת רשת ספריות הדרכה והשאלה חדשניות ומודרניות לפעוטות בסניפי טיפת חלב במרחב הערבי בנגב, עם מעטפת דיגיטלית של קהילת קוראים וירטואלית.
התכנית מעודדת קריאה לילדים בגיל הרך ומחזקת את הקשר בין אימהות וילדיהן. בהמשך מתוכננת פרישת שירות למשפחתונים ומעונות יום. הפרוייקט מיושם במסגרת תכנית החומש של משרד הפנים.

אני, וילדי:
תכנית לאימהות ולילדים בגיל הרך בשילוב מלווה התפתחותית, אחות/עו"ס והרצאות אורח של מומחי תחום התפתחות הילד, בשילוב עם תכנית להעצמת נשים.

הכשרות והשתלמויות:
בניית אסטרטגיה ופיתוח מערך השתלמויות והכשרות כוח אדם בגיל הרך. העמותה מציעה השתלמויות בנושאים התפתחותיים של הגיל הרך לצוותים חינוכיים בחינוך הפורמלי והלא פורמלי, אחיות ורופאי ילדים.

מטרות וחזון:

לקידום ילדים בגיל הרך בחברה הערבית בנגב
עמותת אלבאכור נוסדה על ידי אנשי ונשות מקצוע מתחומי ידע שונים, מומחים/ות בתחום הגיל הרך , מהחברה הערבית והיהודית בנגב.
אנחנו מפתחים מודלים מותאמי תרבות וקהילה לילדים בגיל הרך ומשפחותיהם ומפעילים אותם. בנוסף, שותפים בחשיבה ומוציאים לפועל של תוכניות עבור עמיתים ושותפים לדרך.

החזון שלנו:
- השבת תחושת שליטה פנימית להורים ולקהילה כולה, נוכח השינויים והתמורות המתחוללים בה בצומת המפגש שבין חברה מסורתית לחברה מודרנית.
- הקניית ביטחון וחוסן פנימי ביכולת להשפיע ולקדם את ההתפתחות של ילדיהם מלידתם ועד בגרותם.
- אנו משקיעים מחשבה רבה באופן שבו ניתן לשמר פרקטיקות מסורתיות של גידול ילדים והורות תוך התאמתן למציאות המשתנה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

העמותה מעודדת ומחזקת שיתופי פעולה בין אנשי מקצוע ערבים ויהודים מתחומים שונים, ומסייעת בהעמקת הידע, הכשרה ופיתוח של כוח אדם מקצועי מקומי – תושבי הנגב.