X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

אלטרנטיב

Organization Type: עמותות

General Description:

לעמותה אלטרנטיב שלושה תחומי פעילות שונים:

1. קליני: גישור וטיפול אישי, זוגי, משפחתי
2. הכשרת צוותים: בחינוך, רפואה וכללי בתקשורת חיובית ולא אלימה
3. מרכז מרחבים לילד ולנוער: פיתוח קייטנות, מחנות, ימי פעילות, ימי הפניניג ועוד

העמותה עובדת בכל שלושת התחומים עם גישה ייחודית שפותחה על פי ניסיון של יותר מ- 25 שנה, על פי תפישות תיאורטיות של הפסיכו-פדגוגיה של הגשטלט, החינוך לדיאלוג, אינטליגנציות מרובות ואינטליגנציה רגשית.

מטרות וחזון:

אלימות לא פותרים עם אלימות.
לעולם יותר אינטליגנטי רגשית.
תקשורת לא אלימה.
במקום חומות בונים גשרים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

עמותה אלטרנטיב מפתחת תכניות בחינוך, קהילה ופסיכולוגיה חברתית לפתרון קונפליקטים באמצעים לא אלימים מהרך עד המבוגר, מהפרט עד לארגון בהתייחס למרחב הפרטי, הזוגי, המשפחתי, הקהילתי, הדתי, האתני, הלאומי.