X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

אנדלוס – הוצאה לאור

Organization Type: מיזמים

General Description:

אנדלוס היא הוצאה לאור שמתמקדת בתרגומים מהספרות וההגות הערבית לשפה העברית. אנדלוס היא גם שפה ומקום. "תור הזהב" של התרבות הערבית והעברית, האסלאמית והיהודית. תקופה בה התרבות העברית הושפעה על ידי התרבות הערבית ואף השפיעה עליה. תקופה בה יצרו גדולי ההוגים, הסופרים והמשוררים, היהודים והערבים, היהודים-ערבים.
למרות מיקומה של ישראל בלב העולם הערבי, הרי שהישראלים קוראי העברית כמעט ואינם חשופים לתרבות הערבית, ובעוד פחות לספרות ולהגות הערבית. כמעט ואין בשפה העברית ספרות הפותחת חלון להבנת החברה הערבית והיחיד החי בתוכה. כמות התרגומים הקיימת היא מזערית ומקרית, ובודאי אם נשווה אותה לכמות התרגומים לעברית משפות אחרות, בעיקר שפות אירופאיות. כך, מאז שנות השלושים תורגמו לעברית מערבית פחות מארבעים כותרים, בעוד שלצרפתית, למשל, תורגמו מערבית למעלה מ-400 כותרים.

מטרות וחזון:

אנדלוס" מבקשת לעשות למילוי החלל הקיים בתרגומים של הספרות הערבית לעברית, על יד מפעל תרגומים שיכסה היבטים נרחבים של התרבות והיצירה הערבית בתחומי הספרות, השירה וההגות, ומכל קשת היצירה: ספרות מודרנית וקלסית, כתיבה תעודית, אמנות, שירה, מחזות, סאטירה, הגות וביקורת.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

חיים משותפים מתחילים בהכרה והוקרה של התרבות של האחר.

סוג שירות

הוצאה לאור

קהל יעד

הקהל הרחב

אזורי פעילות

באינטרנטכל הארץ