X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

אנו

Organization Type: תנועות

General Description:

ארגון להעצמת יכולת הפעולה של אקטיביסטים ויזמים חברתיים ומקומיים.

מטרות וחזון:

על הארגון
ארגון אנו פועל לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית דרך העצמת יכולת הפעולה של אקטיביסטים ויזמים חברתיים ומקומיים. המטרה שלנו היא לגרום למקבלי ההחלטות לשמוע את הקולות השונים בחברה בישראל, וכך גם לחזק את יכולת האזרחים לקחת חלק ביצירת הפתרונות. הטכנולוגיה משנה את הדמוקרטיות ברחבי העולם. הכלים החדשים מאפשרים לאזרחים להתארגן כקהילה, לקחת חלק ולהשפיע על מקבלי ההחלטות. אנו פועלים להבאת הכלים האלו לכל אזרח ואזרחית בישראל, כדי ליצור כאן חברה טובה יותר.
איך זה קורה?
דרך חיבור עם מאבקים חברתיים עצמאיים, וגם ארגונים וקואליציות לשינוי חברתי, אנחנו עוזרים ליצור קמפיינים לקידום מטרות ממוקדות. בעזרת הניסיון והכלים שלנו אנחנו מסייעים גם לקמפיינים גדולים בקנה מידה ארצי, וגם ליוזמות קטנות ומקומיות לשינוי, וקובעים יחד תכנית - מטרות, קהלי יעד ודרכי פעולה. הכלים של אנו כוללים סיוע בהתארגנות, גיוס שותפים ופעילים שימוש בכלים הדיגיטליים שלנו - יצירת אתר מאבק, קמפיין מיילים, פרסום ברשת ועוד. סדנאות הכשרה ותקשורת לפעילים ואקטיביסטים
הקהילה שלנו
הקהילה של אנו כוללת חברים וחברות מרחבי ישראל, שרוצים ורוצות לראות כאן חברה טובה יותר. האמון שלהם בנו - לקחת חלק בקמפיינים אותם אנחנו מובילים - הוא זה שמאפשר לנו לפעול וליצור פה שינוי.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

אנו פועלים בטווח רחב של נושאים; הקמפיינים שלנו נעים מעצירת עקירות עצים בגן ציבורי בתל אביב, ועד קידום שינויים במערכת הבריאות בישראל. המטרה שלנו היא לקדם ישראל טובה יותר: צדק חברתי, שיוויון מגדרי, הוגנות כלכלית, מגוון וקיימות סביבתית. דוגמאות לקמפיינים בהם לקחנו חלק:
• קידום נשים ומיעוטים בתקשורת
• קידום התחדשות עירונית ודיור בר השגה
• סייעת נוספת בגן ילדים; המאבק נגד צפיפות בכיתות
• שווה לי: הגברת התעסוקה של ערבים אקדמאיים במגזר העסקי בישראל
• המאבק על מתווה הוגן למשק הגז הישראלי