אקופיס מזרח תיכון

אקופיס מזרח תיכון

סוג הארגון: עמותות, תוכניות

תאור כללי:

ארגון המפגיש פעילי איכות סביבה ירדנים, פלסטינים וישראלים במטרה לפתח ולחזק את שיתופי הפעולה בתחומי שימור המורשת הסביבתית של שלושת העמים, בדגש על מקורות המים באזור

מטרות וחזון:

אקופיס מזרח תיכון הנו ארגון ייחודי, שמפגיש בין פעילי איכות סביבה ירדנים, פלסטינים וישראלים. מטרתנו העיקרית היא קידום מאמצים לשיתוף פעולה לשם שימור המורשת הסביבתית המשותפת לשלושת העמים. בכך, אנו חותרים לפיתוח בר-קיימא וליצירת התנאים הנדרשים לשלום ממושך באזורנו. משרדי אקופיס פרוסים בעמאן, בבית-לחם, ובתל-אביב. אקופיס תומך בקריאה הפלסטינית להכרה של האו"ם במדינה פלסטינית בגבולות 1967 עם מזרח ירושלים כבירתה, ובקיום בשלום עם מדינת ישראל. קריאה זו עולה בקנה אחד עם תמיכתו ארוכת השנים של הארגון בפתרון שתי מדינות ברוח יוזמת שלום הערבית, ובכלל זה הכרה הדדית בזכויות הישראליות והפלסטיניות לשתי מדינות נפרדות המבוססות על גבולות 1967. בנוגע לצדק חלוקתי במים, הארגון פיתח מודל להסכם מים תחת המסר "מים לא יכולים לחכות".

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מטרתו העיקרית של ארגון אקופיס היא קידום מאמצים לשיתוף פעולה לשם שימור המורשת הסביבתית המשותפת לשלושת העמים. בכך, הארגון חותר לפיתוח בר-קיימא וליצירת התנאים הנדרשים לשלום ממושך באזורנו. הארגון מטפל בנושאי גבולות וקידום השלום בראש ובראשונה על ידי פיתוח אסטרטגיה אזורית, חוצת גבולות. הארגון מעסיק חוקרים מקומיים – פלסטינים, ירדנים וישראלים - כדי שנוכל להבין, ברמה האזורית, את הגורם המרכזי לכל בעיה ואז לפתח חזון משותף לדרכי ההשפעה על מקבלי ההחלטות, התקשורת, והציבור באופן כללי. המפתח להצלחת הארגון נעוץ בכך שברגע שהארגון הצליח לנסח חזון משותף, צוות העובדים שלו מהמשרדים השונים שותפים לאותו חזון ומציגים אותו לקהל המתאים: פלסטינים לפלסטינים, ירדנים לירדנים, וישראלים לישראלים.