X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

בדרך להחלמה

Organization Type: עמותות

General Description:

- סיוע למרבית החולים הפלסטינים בהסעתם ע"י מתנדבים ישראלים אל מוסדות
הטיפול הרפואי לו הם נזקקים )המשימה העיקרית(.
- סיוע במקרים חריגים במימון טיפול רפואי ואביזרים נדרשים לחולים.
- קיום פעילויות הפגה, הנאה והעשרה לחולים הפלסטינים ומשפחותיהם
- קיום פעילויות משותפות למתנדבי העמותה ולחולים הפלסטינים ומשפחותיהם.
- ארגון פעילויות משותפות למתנדבי העמותה אשר יביאו לחיזוק הקשר בין המתנדבים
ולמתן כלים להצלחתם במימוש חזון העמותה.

מטרות וחזון:

לפעול לקירוב לבבות בין ישראלים ופלסטינים, בתקווה שהמפגש בין מתנדבי העמותה
לחולים הפלסטינים ומלוויהם המגיעים לטיפול רפואי בישראל, יחל תהליך של הכרת
האחד את השני, הבנה ושכנות טובה בין העמים.
הפעולה של הסעת החולים ע"י מתנדבי העמותה היא הושטת יד לחולה הזקוק לטיפול
רפואי והיא מאפשרת מפגש פשוט, מיידי ובלתי אמצעי והזדמנות לגלות ולראות פנים
אחרות זה בזה ולקרב את הפיוס שאנו מייחלים לו.
העמותה תפעל על פי ערכים אנושיים, הומניזם ואהבת אדם, ללא קשר לאמונה דתית,
דעה פוליטית או מוצא תרבותי, תטפח את רוח ההתנדבות ותקבל בברכה את המבקשים
להתנדב להגשמת חזונה.
אנו מאמינים שפעולתנו מביאה לשלום, ולו רק לשלום קטן )במהלך נסיעה אחת(, בין בני
האדם.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא עמוק ובעל היסטוריה עקובה מדם. "בדרך להחלמה" מנסה לגשר על התהום הפעורה בין האנשים משני צדי הגבול עם חזון של תקווה, אחווה אנושית וחמלה.
העמותה פועלת ללא כוונות רווח, מתוך התנדבות מלאה של חבריה המאמינים שהדרך לשלום ולאמון בין ישראלים לפלסטינים חייבת לעבור דרך מפגש אישי בין בני אדם, אנשים השמים את אנושיותם לפני כל אמונה דתית או פוליטית.
כל ילד שאנו מסייעים לו, כל משפחה שאנו יוצרים איתה קשר אנושי וחם, הם זרעים לתקווה ולפיוס.

קהל יעד

הקהל הרחב

אזורי פעילות

כל הארץ