X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

בוק סרפינג

Organization Type: מיזמים, עמותות

General Description:

בלוג וקבוצת קריאה. בוק סרפינג מציע פעילות פנאי המעודדת פתיחות כלפי כל אדם באשר הוא, בלי הבדל של דת, גזע או מין. כולם, בלי יוצאים מן הכלל, מוזמנים להשתתף.

מטרות וחזון:

בוק סרפינג הינו ארגון הפועל למען החברה, הקהילה ובני אדם באשר הם. בפעילויות הארגון מוזמנים באופן פעיל להשתתף אנשים מכל קבוצות האוכלוסיה ללא הבדל דת, מוצא, צבע, מין, העדפות בתחומים שונים וכד'.
חזון הארגון הוא לקיים פעילויות המאפשרות היכרות בין אנשים וטקסטים שונים, הסרת מחיצות, יצירת קירבה והיכרות בין אנשים מאוכלוסיות שונות, מתן אפשרות לביטוי אישי ושיתוף, העלאת נושאים אקטואליים או כלל אנושיים לדיון והארתם מזויות הסתכלות שונות, קיום מפגשים עם אוכלוסיות מגוונות ושונות, קיום מפגשים עם אוכלוסיות מיוחדות (בעלי מוגבלויות, נכים, שוהים בבתי חולים , אסירים וכד') קיום שיתופי פעולה עם גופים שונים ( ארגונים חברתיים, עמותות למינהן, חברות, ארגונים או התארגנויות מכל סוג) , התרחבות והגעה לעוד ועוד אנשים ואוכלוסיות ועוד מקומות ומוקדים בארץ ובחו"ל, הבאת "בשורת הבוק-סרפינג" לכל אדם בישראל או מחוצה לה, כך שכל מי שירצה/תרצה יוכל להשתתף בפעילות הארגון בקירבת איזור מגוריו ,לתרום ולהיתרם.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

בוק סרפינג היא צורת מפגש חדשה עתיקה המחברת בין אנשים ומאפשרת לאנשים שאינם מכירים זה את זה להיפגש דרך פעולה של הקראת טקסטים, ביטוי אישי, הקשבה למקריאים ועריכת דיון משותף, גלוי לב ומפרה. המפגש מבוסס על עקרונות של הקשבה ומאפשר היכרות של אנשים עם אנשים אחרים ועם עצמם. נוכחותם של משתתפים חדשים שאינם מוכרים זה לזה במפגש היא תנאי הכרחי להתרחשותו של מפגש בוק סרפינג המכונה גם "סרף". המשתתפים עשויים להשתייך לתרבות או לקבוצה/ות חברתיות שאינן נמנות על הקבוצות ההגמוניות בחברה הישראלית. המפגש עם האחרים מאפשר חצייתם של גבולות תרבותיים והגדלת המודעות התרבותית ל'אחר', ומלבד זאת הוא בדרך כלל מרתק ומהנה. בכל מפגש לוקחים חלק כשישה עד תשעה משתתפים ומשתתפות, אקראיים, שחלקם אינם מכירים אלו את אלו. המשתתפים מקריאים טקסט מכל סוג שהוא, באורך של עד עמוד מספר וסביב הטקסט נערך שיח. הדינמיקה שנוצרת בין האנשים ובינם לבין הטקסטים מאפשרת פתיחות, ביטוי אישי, היכרות, ראיית דברים מזוויות שונות, ופיתוח יכולות קוגניטיביות אישיות ובין אישיות ותורמת להרחבת המעגל החברתי והאישי ולהעשרה תרבותית.

קהל יעד

הקהל הרחב

אזורי פעילות

באינטרנטכל הארץ