בית הספר הניסוי – הדסה

בית הספר הניסוי – הדסה

סוג הארגון: תוכניות

תאור כללי:

בית הספר של מחלקות הילדים בבית החולים הדסה הוא בית ספר ניסויי ורב-תרבותי הנותן מענה לילדים חולים בגילאי 3–21 (עפ"י חוק חינוך חינם לילדים חולים) המאושפזים במחלקות הילדים השונות, מבלי הבדלי דת, גזע ומין.
בית הספר דוגל בגישה הוליסטית אשר רואה את הילד בתוך המסגרת המשפחתית שלו, ומשתף את המלווים אותו בפעילות היומיומית.
צוות בית הספר רואה את בריאותו של הילד בגופו, בנפשו וברוחניות שבו כקשורים יחדיו. לפיכך, בית ספרנו כולל במסגרת הלימודים שלו מענים לצרכים חינוכיים, רגשיים ורוחניים של ילדים חולים במסגרת בית החולים.
עם תחילת שנת הלימודים תשע"א קיבל בית ספר הדסה מעמד של בית ספר ניסויי. שם הניסוי הוא "בריא ללמוד מזה".
במסגרת הניסוי מפתח הצוות החינוכי והטיפולי תכניות לימודים לאירועים רפואיים.
תכניות אלו נועדו להרבות הזדמנויות ללמידה ולהתמודדות עבור הילד החולה הרלוונטיות למצבו המיוחד בבית החולים.
מטרות בית הספר:
לעודד את ההתפתחות הטבעית של הילד.

מטרות וחזון:

• בית הספר מהווה "אי של ביטחון" לכל הילדים המאושפזים, בהיותו ייצוג של פעילות בריאה ואופטימית.
• בית הספר מאמין בערך האדם כאדם, בשוויון הזדמנויות בין בני האדם ובכך שהשוני והייחודיות משמשים מנוף להתפתחות. לפיכך, צוות בית הספר דואג לתת לילדים תנאים שיהלמו את תרבותם ואת צורכיהם, ויוצר עבורם חוויית אשפוז חיובית וסובלנית.
• צוות בית הספר בונה תכנית הוראה ולמידה אשר נותנת מענה לצרכיו של כל ילד.
בית הספר מטפח את יכולת ההתמודדות של הילדים עם מצבי חיים מאתגרים על מנת להקל על החזרה לשגרת החיים בקהילה.
• בית הספר משתף פעולה באופן מלא עם הצוותים הרב-מקצועיים העובדים במחלקות השונות דרך השתתפות בישיבות, העברה וקבלת מידע, התייעצות והתחלקות.
• בית הספר שוקד על פיתוח מתמיד של כלל הצוות, ומעודד

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

בית הספר של מחלקות הילדים בבית החולים הדסה הוא בית ספר ניסויי ורב-תרבותי הנותן מענה לילדים חולים בגילאי 3–21 (עפ"י חוק חינוך חינם לילדים חולים) המאושפזים במחלקות הילדים השונות, מבלי הבדלי דת, גזע ומין.
בית הספר דוגל בגישה הוליסטית אשר רואה את הילד בתוך המסגרת המשפחתית שלו, ומשתף את המלווים אותו בפעילות היומיומית.

קהל יעד

ילדים ונוער

אזורי פעילות

ירושלים