בעצמי

בעצמי

סוג הארגון: עמותות

תאור כללי:

בעצמי הינו ארגון חברתי (ע”ר) הפועל לצמצום העוני והפערים החברתיים בישראל, על ידי שילוב וקידום בתעסוקה של אנשים וקהילות מודרות ומעוטות-הזדמנויות. הארגון מפתח ומפעיל מגוון מענים, בהם משתתפים מדי שנה כ- 9,000 נשים וגברים, ביניהם: משפחות המוכרות לשירותי הרווחה, עולים מאתיופיה, בני הקהילה החרדית, בני החברה הערבית, נשים מחברות מסורתיות, גילאי 50+ ועוד.

מטרות וחזון:

– תעסוקה מיטבית, ההולמת את צרכי האדם, הכישורים והשאיפות שלו, מהווה בסיס לאיכות חיים, ומאפשרת מתן ביטוי לערכים המשמעותיים עבורו, מעבר לצרכי פרנסה.
– השתלבותם של פרטים בתעסוקה מיטבית תורמת לחוסנן של משפחות ולחוסנה של החברה, לצמצום פערים וקידום שוויון, תחושת שייכות וצדק חברתי.
– לכל אדם זכות להזדמנות ראויה למימוש עצמי בעולם העבודה. יש לפעול למען מעוטי-ההזדמנויות, שלא זכו לאותה הזדמנות ומתמודדים עם חסמים תעסוקתיים משמעותיים.
– אדם, מטבעו, מעוניין לעבוד, להתפרנס, לתרום ולהביא עצמו לידי ביטוי. אי-תעסוקה מתמשכת מעידה לרוב על ריבוי חסמים, ולא על אי רצון.
– עבור אוכלוסיות מעוטות-הזדמנויות, השתלבות בתעסוקה היא שלב הכרחי בדרך ליציאה מעוני ומהדרה חברתית.
– קידום תעסוקה בקרב מעוטי-הזדמנויות ראוי להוות אתגר לאומי, רב-מגזרי, ובו תפקיד חיוני למגזר הציבורי, העסקי, הפילנתרופי והחברתי.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

בעצמי הינו ארגון חברתי (ע”ר) הפועל לצמצום העוני והפערים החברתיים בישראל, על ידי שילוב וקידום בתעסוקה של אנשים וקהילות מודרות ומעוטות-הזדמנויות. הארגון מפתח ומפעיל מגוון מענים, בהם משתתפים מדי שנה כ- 9,000 נשים וגברים, ביניהם: משפחות המוכרות לשירותי הרווחה, עולים מאתיופיה, בני הקהילה החרדית, בני החברה הערבית, נשים מחברות מסורתיות, גילאי 50+ ועוד.