X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

גרליה לאומנות אום אל-פחם

Organization Type: עמותות

General Description:

תערוכות, סדנאות, ערבי תרבות.

מטרות וחזון:

להציג אומנות עכשווית איכותית.
לקדם ולפתח את המודעות לאמנות בקרב ילדים ,בני נוער ומבוגרים
לשמש כמרכז תרבותי ואמנותי לאמנים באזור ואדי עארה בפרט ולאמנים הערבים והיהודים במדינת ישראל בכלל
לעודד דיאלוג תרבותי ואיכותי בין אמנים בנושאים אקטואליים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

אזורי פעילות

צפון