X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

האגודה לזכויות האזרח

Organization Type: עמותות

General Description:

האגודה לזכויות האזרח הוקמה בשנת 1972, והיא ארגון זכויות האדם הגדול, הוותיק והמוביל בישראל. האגודה היא ארגון זכויות האדם היחיד העוסק בכל קשת זכויות האדם: מחופש הביטוי ועד הזכות לדיור, מהגנה על זכויות האדם בשטחים הכבושים ועד להגנה על הפרטיות באינטרנט. כל זאת כדי שנוכל לדבר, לחשוב ולחיות במדינה ששומרת על הזכויות של כולנו, ובחברה שוויונית וצודקת. אנחנו מחויבים להגנה על זכויות האדם ולקידומן, בכל מקום שבו האחריות לפגיעה בזכויות היא של הרשויות הישראליות.

האגודה פועלת למען החברה בישראל וכחלק ממנה, כדי להגן ולקדם את הזכויות של כולן וכולם, ללא קשר ותנאי למעמדם בישראל: אזרחים, תושבים, פליטים ומבקשי מקלט, מהגרי עבודה, תושבי ירושלים המזרחית ותושבי השטחים הכבושים; נשים וגברים, דתיים וחילונים, יהודים ופלסטינים, בעלי דעות פוליטיות מהימין ומן השמאל.

האגודה לזכויות האזרח שומרת בקנאות על עצמאותה, וכל פעילותנו מתאפשרת רק בזכות תרומות שאינן מגורמים ממשלתיים או מפלגתיים בישראל. כדי להמשיך ולשמור על הזכויות ועל עצמאותנו.

מטרות וחזון:

למה? כי אנחנו לא יכולים להיות אנחנו בלי זכויות האדם שלנו.
אי אפשר להיאבק על חופש ביטוי אם אין אפשרות לקיום בכבוד, ואין די בקיום בכבוד אם איננו יכולים להתפתח כבני אדם בעלי חירות לבטא את עצמנו, וליצור ולפעול על פי אמונותינו, תפיסותינו והזדהותנו האנושית והערכית. כי אי אפשר לשמור על הדמוקרטיה בלי לשמור על זכויות האדם.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?