X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

האחר הוא אני

Organization Type: תוכניות

General Description:

תכנית של מערכת החינוך לקבלת האחר כבסיס ליצירת חיים משותפים ומניעת גזענות בחברה הישראלית.

מטרות וחזון:

עיסוק בשאלות של זהות אישית וקבוצתית וטיפוח הזהות הישראלית האזרחית המשותפת
פיתוח מחויבות לחיים משותפים ומניעת גזענות בקרב התלמידים מכל המגזרים
הגברת המודעות ופיתוח התנגדות ורצון לפעול כנגד תופעות של הסתה וגזענות
חיזוק ערכים הומניסטיים ויהודיים של אכפתיות, אמפתיה וכבוד האדם ומחויבות לערכים הדמוקרטיים של סובלנות וחופש הביטוי.
פיתוח יכולת לשיח ודיאלוג מכבד בין אנשי חינוך ותלמידים ממגזרים שונים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

שנאת זרים היא יחס של עוינות כלפי האחר או השונה ממני, יחס הנובע מרגש של פחד ושנאה. גילויי אלימות , שנאה ואפליה כלפי הזר והאחר (גזענות) היא תופעה רחבה החוצה תרבויות ותקופות ויש לה ביטויים רבים ומגוונים – מאפליה, תפיסה סטריאוטיפית ועד אלימות על רקע גזעני המופנית כלפי קבוצות מגוונות ובהן מיעוטים אתניים ולאומיים. שונות בין בני אדם מתבקשת ואף הכרחית לקיומה של חברה מתוקנת אך מרגע ששונות זו לובשת השוואה ערכית היא הופכת לגזענות ואפליה. התנהגויות שאסור לנו כחברה לקבל.

קהל יעד

ילדים ונוער

אזורי פעילות

כל הארץ