X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הזנקי 50:50

Organization Type: מיזמים

General Description:

האסטרטגיה שמאחורי הזנקי 50:50
המיקוד:
- הקמה והדרכה למייזמי הזנק טכנולוגיים, שהם בבעלות משותפת יהודית-ערבית, כבר בשלבים הראשונים של הקמת המייזם.
- פיתוח מומחיות טכנולוגית, יזמית, ויכולות וכישורי מנהיגות.

מטרות:
- יצירת שינויים חברתיים וכלכליים באזור
- קידום גיוון ושוויון עם דגש על שיתוף פעולה

מטרות וחזון:

הזנקי 50:50 בנוי על הרעיון שהסטטוס קוו הפלסטיני-ישראלי אינו בר-קיימא וששלום חייב להתחיל בלבם ובמוחם של יחידים - דרך קשרים משמעותיים ביצירת מיזמים וחדשנות טכנולוגית.

אנחנו מאמינים ש...
- שותפות שווה באמת היא כוח רב עוצמה שיכול להניע שינוי עסקי וחברתי במזרח התיכון.
​- כשאנשים משני הצדדים יוצרים ומקיימים סביבת עבודה משותפת, יחד כשותפים שווים, הם ואחרים סביבם יהיו פחות עוינים לאחר.
- שותפויות לחדשנות טכנולוגית יכולות להוריד חסמים, לטפח יצירתיות וכבוד הדדי ולהניע שגשוג כלכלי באזור.

כאשר יזמים לומדים לקחת סיכונים ביחד, לרדוף אחרי רעיון, להיכשל ולומדים מהכישלונות שלהם על ידי התחלה מחדש, הם מפתחים אמון עמוק ואמונה בשיתוף פעולה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

סוג שירות

חונכותייעוץ

קהל יעד

צעירים

אזורי פעילות

חוץ לארץכל הארץ