המטה למאבק בגזענות בישראל

המטה למאבק בגזענות בישראל

סוג הארגון: מיזמים, פורומים

תאור כללי:

המטה הוא שילוב של ארגונים ופעילים שמטרתו העיקרית להילחם בגזענות ואפליה מוסדית, בעזרת הקואליציה האזרחית הפלורליסטית של החברים במטה

מטרות וחזון:

המרחב הציבורי בישראל, הכולל בתוכו גורמים פרטיים וממסדיים, רווי בחומרים, ביטויים, מסרים, פעילויות ופרקטיקות בעלי אופי גזעני. דומה כי נגע השנאה והאפליה פשה בקרבנו, וכמעט אף מגזר וקבוצה לא נותרו מחוסנים כלפיו. במקביל, הביקורת הציבורית על גילויי גזענות פוחתת, ודומה שקיימת השלמה, ולעיתים אפילו הסכמה, עם מסרים שראוי שיהיו מוקצים מחמת מיאוס. על רקע זה נרתמנו, ארגונים חברתיים ואנשים פרטיים, אשר חשים עצמם מחויבים לקידום ולשמירה על זכויות אדם בישראל, להעמיד חזון של מדינה ללא גזענות, להשמיע את קולנו ולפעול למיגור תופעת הגזענות בישראל. אנו רואים עצמנו מחויבים לפעול ולהגיב על מסרים, פעילויות, חומרים וביטויים אשר יש בהם משום אפליה, רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכול בשל צבע, השתייכות לגזע, לדת, לקבוצה לאומית-אתנית או בשל ארץ מוצא או מוצא עדתי.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מטרתו העיקרית של המטה להילחם בגזענות ובאפליה מוסדית וכן בגזענות בין אנשים.