X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

המכון היהודי- ערבי

Organization Type: מיזמים, עמותות

General Description:

מכון זה הוקם כביטוי לצורך בהעמקת ההבנה, הסובלנות, ודו קיום בין העדות השונות אזרחי המדינה.

מטרות וחזון:

המכון היהודי ערבי שליד ההסתדרות נוסד בשנת 1984 על ידי הסתדרות הכללית. מכון זה הוקם כביטוי לצורך בהעמקת ההבנה, הסובלנות, ודו קיום בין העדות השונות אזרחי המדינה. המכון ממוקם במתחם בית ברל במרכז הארץ ובמרכז של השרון הדרומי והכפרי במשולש הערבי ומלווה את תהליך גיבוש מערכת היחסים שבין שני העמים המעודד לדפוסי חשיבה נאורים ומתקדמים. כחלק מהפעילות הענפה של המכון: בנייה ופיתוח קשרי תרבות ואקדמיה עם מוסדות תרבות והשכלה גבוהה במדינה ובשאר מדינות העולם לרבות המדינות הערביות ; ייזום וארגון מפגשי תרבות ופולקלור בשיתוף אומנים מכל המגזרים ; ארגון מפגשים משותפים של אישי ציבור להכרת התרבויות של שני העמים במדינה ; עידוד ליזמות וקיום סמינרים וימי עיון בנושאים כלכליים לפיתוח התעשייה הזעירה ביישוב הערבי ובעיירות הפיתוח. המכון אף פועל לקידום מעמד האישה העובדת במגזר הערבי באמצעות קיום מפגשים בין נשים יהודיות וערביות ובשיתוף נשים מהרשות הפלסטינית ומדינות ערב ; עידוד ליזמות עסקית בקרב נשים ; עידוד נשים לשילובן בניהול ובעשייה היום יומית במשק הישראלי. כל זאת ועוד, המכון היהודי ערבי שליד ההסתדרות פועל בקרב בני נוער. המכון יוזם פעילויות רבות כמו: ארגון מפגשי נוער מתנועות נוער ישראליות בשיתוף בני נוער פלסטינים ממדינות ערב השכנות וארגון תחרויות בין בני נוער ותלמידים מבתי ספר יהודים וערבים בנושאי שלום חברה וכלכלה. הגברת השוויון וצמצום פערים בחברה הישראלית, לרבות פערי אי שיוויון מגדריים, ובין הציבורים השונים במדינה. קידום יצירה של חברה הוגנת ושוויונית יותר. פעילות לחברה צודקת ושיוויונית, כתנועה החברתית הגדולה בישראל, והגשמת ערכי ההסתדרות.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הפרויקט עוסק בשאלת השותפות והדו-קיום בין המגזר היהודי למגזר הערבי-בדואי ממגוון היבטים כגון: זהות, שייכות וסטראוטיפים מתוך הכרה הדדית בדבר הצורך בעתיד משותף.