X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

המרכז היהודי-ערבי

Organization Type: תוכניות

General Description:

המרכז היהודי-ערבי (JAC) באוניברסיטת חיפה הוא מרכז מחקר רב-תחומי שפועל מאז 1972 (אותה שנה שבה האוניברסיטה הפכה למוסד עצמאי). המרכז פועל לקידום היחסים הטובים בין יהודים ואזרחים ערבים בישראל.
המרכז פועל ליישום המטרות הנ"ל בשלושה מעגלים עיקריים:
1. מחקר: כאחד ממרכזי המחקר של באוניברסיטה, המרכז היהודי ערבי מתאם בין הפקולטות השונות - מדעי הרוח , מדעי חברה, חינוך ומשפטים – ליוזמת וביצוע מחקר אקדמי בינתחומי על נושאים הקשורים ליחסי יהודים וערבים.
2. חיים משותפים בקמפוס: המעגל השני נוגע בחיי קמפוס, המרכז יוזם פעילויות משותפות וימי עיון ופרויקטים שונים משותפים בין סטודנטים יהודים וערבים.
3. המרחב הציבורי: המרכז מקשר בין האוניברסיטה לבין עמותות וארגונים שונים במיוחד בצפון הארץ ומארגן כנסים וקבוצות עבודה שמטרתם לתמוך בדיון המשמעותי והפורה בין פוליטיקאים ומנהיגים אזרחיים יהודים וערבים בישראל, ובדיון בין הישראלים והפלסטינים.

מטרות וחזון:

מטרותיו העיקריות של המרכז הן לשחזר את החוויה החברתית הנוכחית באוניברסיטה ולספק לסטודנטים ולסגל האקדמי והמנהלי סביבה דינמית שממחישה ומספקת חווית דיאלוג אינטגרטיבי בספירה החברתית. המרכז שואף למנף את ההזדמנות שהמרקם הייחודי באוניברסיטת חיפה מציג, ע"י תמיכה בסטודנטים שלנו והפיכתם לאזרחים המודעים למורכבות והאתגרים שבמרחב הציבורי בישראל, ולמשתתפים פעילים בעיצוב חברה הרבה יותר סובלנית.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

המרכז יוזם פעילויות משותפות וימי עיון ופרויקטים שונים משותפים בין סטודנטים יהודים וערבים.