הקרן החדשה לישראל

הקרן החדשה לישראל

סוג הארגון: קרנות

תאור כללי:

מהן המטרות שלנו?
- שוויון לכל אזרחי המדינה ללא קשר לדת, לאום, גזע, מין או נטייה מינית.
- הבטחת זכויות האדם והאזרח של כל היחידים, הקבוצות והמיעוטים בישראל.
- חיזוק הפלורליזם והסובלנות בחברה הישראלית.
- הגנה על היכולת של מיעוטים לבטא את האינטרסים והזהות שלהם ולקדם זכויותיהם.
- העצמת החברה האזרחית בישראל ככלי מרכזי לקידום חברה פתוחה.
- בניה וטיפוח של חברה צודקת החיה בשלום מבית ובשלום עם שכניה.

מהם הקווים האדומים שלנו?
הקרן לא תתמוך בארגונים ש:
- קוראים ותומכים בחרם כולל על מדינת ישראל. הקרן מתנגדת לתנועת ה-BDS.
- פועלים להכחשת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ריבונית בתוך מדינת ישראל, או להכחשת זכותם של אזרחים ישראלים שאינם יהודים לשוויון מלא.
- תומכים בהמשך השלטון הישראלי בשטחים שנכבשו ב-67' ובהתנחלויות.
- מפרים זכויות אדם של כל קבוצה או אינדיבידואל.
- תומכים או מעודדים אלימות או אסטרטגיות אלימות.
- משתמשים בשפה גזענית או מסמנים קבוצה כלשהי בשל דתה, גזעה, מוצאה, מינה או הנטיה המינית של חבריה.
- עוסקים בפעילויות המנוגדות לעקרונותיה או חזונה של הקרן החדשה לישראל.

מטרות וחזון:

אנחנו מאמינים בישראל יהודית ודמוקרטית, ודוגלים בזכויות אדם, צדק חברתי ושוויון

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

צדק חברתי ושוויון

סוג שירות

מימון פעילויות

אזורי פעילות

כל הארץ