X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

זכרון העתיד

Organization Type: מיזמים, עמותות

General Description:

מטרות וחזון:

להפיץ מסר של פיוס בעיקר בקרב הצעירים, כדי לעודד הבנה של תרבויות שונות ושיפור תנאים לדו שיח בין העמים ע"י פרוייקטים של יצירה וחילופים בין תרבותיים. הפצת שיטה פדגוגית למורים ולמפעילים המבוססת על מספר תחומי פעולה. עידוד ההיכרות עם תרבות של "האחר" באמצעות יצירה אומנותית ועבודות מחקריות.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הארגון הלא ממשלתי "זיכרון העתיד" פועל לקידום פרויקטים תרבותיים ואומנותיים מעבר לגבולות.