חיים ביחד – גן ילדים דו-לשוני

חיים ביחד – גן ילדים דו-לשוני

סוג הארגון: עמותות

תאור כללי:

מערכות החינוך בארץ מושתתות על ערכים של שוויון ערך חיי האדם, קבלת האחר ואהבת הזולת. ערכים אלו מקבלים ביטוי ממשי בסדר היום בגנים ובבתי הספר באמצעות, למידה על האחר. הנחלת ערכים מדרכים אלו הוכיחה את עצמה בשנים עברו, אך נדמה שהיא איננה מספיקה כיום.
• לפעול לקירוב לבבות בין בני הלאום הערבי ללאום היהודי.
• להעניק חינוך לילדים ערבים ולילדים יהודים השם דגש על ידידות אמת, אמון, חברות וכבוד הדדי.
• לחלוק תרבות ושפה, להכיר את התרבות והעולם הפנימי של העם האחר.
• להקים ולהפעיל מסגרות חינוכיות דו לשוניות – שוויוניות לילדים בני הלאום הערבי והלאום היהודי.
• לפעול לקידום עתיד של חברה רב תרבותית החיה בשלום, בשוויון ובהבנה הדדית.

מטרות וחזון:

יצירת מסגרות חינוכיות משותפות בגליל המערבי. עבור ילדים ערבים וילדים יהודים, הפועלות על פי תכנית פדגוגית, בה משולבים מאפייני התרבויות והשפות השונות. מסגרות אלו יהוו גשר ליצירת קשר אישי, יומיומי, שוויוני, מכבד ובלתי אמצעי בין הקהילות השונות הגרות זו בצמוד לזו. הן יאפשרו פתח לדיאלוג, להורדת פחדים ויביאו לקידום הצמיחה האישית והחברתית של הילדים ומשפחותיהם. בנוסף יהוו מסגרות אלו, מודל עבור אזורים נוספים בארץ.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

עמותה של הורים מכפר מזרעה וקיבוץ עברון להקמת גן - דו לשוני, לקידום היכרות בין ערבים ויהודים, תרבויותיהם והשפות שלהם.

קהל יעד

ילדים ונוער

אזורי פעילות

צפון