X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

ידיים של שלום

Organization Type: תנועות

General Description:

תכנית הדגל של הקיץ היא חוויה עוצמתית ומאחדת שמובילה את הצעירים שלנו במסעם להפוך לסוכני שינוי. מדי קיץ, ידיים של שלום מפגיש צעירים אמריקאים, ישראלים ופלסטינים בשיקגו ובסן דייגו לחוויה של שלושה שבועות מבוססת דיאלוג. במפגשי דיאלוג בהנחיית מנחים מקצועיים מהמזרח התיכון, הצעירים לומדים על "האחר", הם חולקים סיפורים מסובכים ולעיתים כואבים על הסכסוך, וחוקרים פתרונות שלווים לטיפוח שוויון, חופש וצדק.

מטרות וחזון:

כארגון בין-דתי, החזון שלנו הוא:
פיתוח רשת משגשגת של סוכני שינוי צעירים ש...
- הם אזרחים גלובליים מעורבים;
- הם פועלים בחמלה לשיפור מצב האדם;
- הם חסינים ובעלי תושייה, גם מול מצוקה ואתגר;
- מפעילים את ההתלהבות שלהם בדרכים בונות;
- מנהיגים באומץ, באמפתיה ובכוונה על מנת לקדם הבנה הדדית לטובת הקהילות שלהם.

אנו מטפחים מנהיגים בעלי השפעה על ידי פיתוח חשיבה ביקורתית, פתרון קונפליקטים וכישורי בניית שלום ליצירת שינוי חברתי.
אנו משמש כמרכז לחילופי תרבות וחינוך, לקהילה בינלאומית תוססת.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

קהל יעד

צעירים

אזורי פעילות

חוץ לארץ