יד לוי אשכול

יד לוי אשכול

סוג הארגון: עמותות

תאור כללי:

יד לוי אשכול, מוזיאון המקיים סמינרים ותכניות לימוד בנושאים הקשורים לחברה הישראלית ולמשנתו של לוי אשכול בנושאי פיתוח תשתיות בנות קיימא, סובלנות והידברות, כמו גם משנתו הכלכלית.

מטרות וחזון:

יד לוי אשכול הינה הארגון היציג להנצחת זכרו ופועלו של ראש הממשלה השלישי, לוי אשכול ז"ל. פעילותה מתבצעת במישור החינוכי, התיעודי והמחקרי והיא מקיימת פעילות ברחבי הארץ לקידום ערכי תנועת העבודה ולמען סובלנות שוויון, ברוחו של לוי אשכול. תחת העמותה פועלים בית לוי אשכול בירושלים וארכיון יד לוי אשכול.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

פעילותה החינוכית של יד לוי אשכול מתקיימת ברחבי ישראל ומקדמת את ערכי הסובלנות, השוויון והעבודה - ברוחו של ראש הממשלה לוי אשכול, מנהיג שדגל בהכלה, פיוס ובמציאת דרכי פשרה. יד לוי אשכול עושה שימוש לימודי, ולעתים ביקורתי, בפועלו של לוי אשכול למען לימוד והבנת ההווה.