X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

ירושלמית מדוברת محادثة مقدسية

Organization Type: מיזמים, עמותות

General Description:

ירושלמית מדוברת محادثة مقدسية היא קהילת גראסרוטס של נשים ממזרח ומערב ירושלים, שקמה ב-2017 ומונה כיום למעלה מ-2600 נשים מכל המגוון הירושלמי (מכל השכונות, הקשת הפוליטית והדתית, הרקעים והגילאים).
אנחנו פועלות לקדם תקשורת והיכרות בין שני צדי העיר דרך לימודי שפות (עברית וערבית), ועצמאות ושוויון הזדמנויות לנשות מזרח העיר דרך פרויקטים העוסקים בתעסוקה ובמיצוי זכויות.

מטרות וחזון:

פחות מ-10% אחוז מהיהודים בישראל מסוגלים לנהל שיחה בערבית.
59% מערביי ירושלים מדברים עברית, מתוכם רק 4% ברמה טובה.
בלי שפה משותפת, איך אפשר לדבר על חיים משותפים?
ובלי שפה בכלל, איך אפשר להתנהל בעצמאות, להכיר ולמצות את זכויותינו ולממש את הפוטנציאל שלנו? זו מציאות חייהן של נשות מזרח ירושלים אשר 75% מהן אינן מצליחות להשתלב בשוק העבודה.
סיפור הקהילה שלנו התחיל בשתי חברות ירושלמיות, ממזרח ומערב העיר, וצמח כיום לקהילה המשותפת הגדולה והותיקה בירושלים.
ירושלמית מדוברת שמה את השפה במרכז, במטרה להפוך אותה מגורם המייצר פחד וניכור, לכלי המאפשר תקשורת, הבנה והיכרות אמיתית בין אוכלוסיות העיר. בעיר אולי המתוחה בארץ, אנחנו מצליחות ליצור יחד שפה משותפת ולהפגיש בין מאות נשים, שסביר להניח שלא היו נפגשות אחרת.
מעבר למפגש המשותף, אנחנו פועלות לקדם שוויון זכויות והזדמנויות אמיתי, ולהבטיח שהשפה לא תהווה חסם בפני אף אישה לעצמאות והגשמה עצמית.
הקהילה נמצאת בצמיחה מתמדת משנת 2017, ומשמשת קרקע פורייה ליוזמות משותפות ולפתרונות Bottom Up לצרכי נשות הקהילה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?