X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

כוכבי המדבר

Organization Type: מיזמים, עמותות

General Description:

פיתוח מנהיגות צעירה בקרב הבדואים בנגב

מטרות וחזון:

עמותת כוכבי המדבר פועלת בתוך וביחד עם הקהילה הבדואית בנגב לפיתוח דור צעיר ואיכותי של מנהיגים שיקדם את האוכלוסייה הבדואית לטובת כלל תושבי הנגב וישראל. אנו מאמינים כי שינוי חייב לצמוח מבפנים, ולכן פועלים להצמחת מנהיגות צעירה מקרב הקהילה באמצעות חינוך למנהיגות, למעורבות, לאחריות וליזמות חברתית: מנהיגות המובילה שיח חיובי של עשייה, אשר תיקח אחריות על הקהילה הבדואית כולה (כלל השבטים), ותוביל ליצירת 'מרחב משותף' חיובי עבור כלל תושבי הנגב. שתוביל ותפעל למען חברה ישראלית טובה, צודקת ושוויונית יותר.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?