לימוד משותף

לימוד משותף

סוג הארגון: תוכניות

תאור כללי:

לימוד משותף הוא פרויקט של מט"ח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית
היקף ועומק השותפות. לימוד משותף בין זרמים מציע הזדמנות לשותפות משמעותית ויעילה, ובה בעת מעשית ונגישה למספר רב של בתי ספר.
בעלות של הצוותים החינוכיים על התהליך החינוכי. לימוד משותף מתקיים על ידי הצוותים החינוכיים בבתי הספר, ולא על ידי אנשי מקצוע חיצוניים. בלב הלימוד המשותף פיתוח מקצועי מעמיק של מנהלים ומורים ובניית צמדים של בתי ספר העובדים ביחד כשותפים קבועים לאורך זמן. כל קהילת בית הספר – הנהלה ומורים, ילדים והורים – מעורבת בתהליך, המשפיע על ערכי בית הספר ועל תכנית הלימודים המתקיימת בו.
המשכיות. לימוד משותף משולב בתכנית הלימודים של בתי הספר באופן קבוע, ולאורך שנים.
יתרונות לימודיים וכלכליים. שותפות במשאבים הוכיחה עצמה כאמצעי יעיל לשיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים המשתתפים. הלמידה המשותפת תהיה מושתתת על חדשנות פדגוגית וטכנולוגית, ובפרט על קורסים מתוקשבים ועבודות חקר לתלמידים מבתי ספר שונים. לצד הלמידה מרחוק, יתקיימו גם מפגשים פנים אל פנים ליצירת היכרות בלתי אמצעית ומתמשכת בין התלמידים מצמדי בתי ספר.
יצירת קשרי עבודה בין מורים. באמצעות הוראה בצוותים משותפים והשתלמויות מקצועיות משותפות, נבנים קשרי עבודה בין מורים, שהם הדרך הטובה ביותר לטיפוח היחסים בין בתי הספר המשתתפים ולקיימות הפרויקט.

מטרות וחזון:

לימוד משותף הוא גישה חינוכית המקדמת שותפויות בין בתי ספר מזרמי החינוך השונים באותו מרחב גיאוגרפי, במטרה לקדם שינוי מערכתי לקראת חברה משותפת.
לימוד משותף נועד לתת מענה לצורך לשמר ולהנחיל באמצעות החינוך זהויות קהילתיות, ועם זאת לטפח ערכים משותפים. זאת, במטרה להוביל לשגשוג כלכלי, ללכידות חברתית, וליתר יציבות של הדמוקרטיה הישראלית.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

גישת הלימוד המשותף נועדה לפתח שותפות מעמיקה וארוכת טווח בין בתי ספר עבריים וערביים, באמצעות התמקדות בעבודה משותפת בתחומי הדעת. בלב הלימוד המשותף נמצאת עבודת צוות של שני בתי ספר או יותר מקהילות שונות, שמטרתה לספק יתרונות חינוכיים ללומדים, לקדם שימוש יעיל במשאבים, וכן לקדם מטרות חברתיות של שוויון הזדמנויות ושוויון בין זהויות, כבוד לגיוון ושותפות.

קהל יעד

מוסדות חינוך

אזורי פעילות

כל הארץ