מאמאנט ליגת האמהות בכדורשת למען הקהילה (ע"ר)

מאמאנט ליגת האמהות בכדורשת למען הקהילה (ע"ר)

סוג הארגון: עמותות

תאור כללי:

מטרות הארגון:
לפתח ולחזק גורמי חוסן: נפשי, פיזי, קהילתי ולאומי בקרב השחקניות ,בני המשפחה והקהילה בכל הגילאים, החברות והמגזרים.
יצירת חברה מגוונת ועשירה על ידי חשיפה לתרבויות שונות של חברות הקהילה. ומניעת הדרה חברתית-גיאוגרפית על ידי העצמה ויצירת קשרים בין קהילות שונות בישוב מתוך שוויון וכבוד.
הנגשה דו כיוונית של הפריפרייה הגיאוגרפית והחברתית להמרכז וצמצום פערים חברתיים. להעלות את מדדי ההון חברתי (מעורבות חברתית, התנדבות בקהילה, אמון ותמיכה חברתית) בקרב השחקניות,בני המשפחה והקהילות השונות דרך המגרש הספורטיבי ומחוצה לו.
קידום בריאות "גוף ונפש" בקרב השחקניות ובני המשפחה והקהילה. צמצום תחלואה בקרב נשים ואמהות בדגש על הפריפריה הגאוגרפית והחברתית ובחברה החרדית והערבית.

מטרות וחזון:

מאמאנט – ליגת האמהות בכדורשת (עמותה רשומה) הוקמה בשנת 2005 והינה ליגת הנשים הגדולה ביותר בישראל והענף השלישי בגודלו בארץ. מתוך ראיה חברתית קהילתית, הארגון מקדם פעילות גופנית וספורט בקרב נשים, אימהות ובני משפחותיהם באוכלוסיות שונות: נשים יהודיות וערביות, נערות בסיכון, הגיל השלישי, צרכים מיוחדים, נפגעי נפש ועוד. מאמאנט הקימה עד היום בפריסה ארצית מעל 60 ליגות : כ – 900 קבוצות ו כ 8,000 אמהות בארץ ובעוד 15 מדינות בעולם.
קהילת מאמאנט פועלת בכל נימי החברה הישראלית, בכל המגזרים, בכל האיזורים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ובכל שכבות החברה -ובונה קהילה שוויונית, סובלנית, המקבלת את האחרות, מעודדת את כל מי שמצטרפת אליה, ומעבירה, באמצעות הספורט, אחריות בריאותית וחברתית. מאמאנט פועלת לצמצום פערים בחברה הישראלית . אנו בונות קהילה מכילה וחזקה ברמה היישובית וארצית התומכת ומעודדת סולידריות וערבות הדדית תוך בנית שדרה מנהיגותית נשית מעצימה.
יתרונה וייחודה הגדול של הליגה היא היכולת לשלב פעילות קהילתית מקומית- בשילוב אורח חיים בריא ופעיל. מכפיל הכוח הינו ביכולות לפתח מתוך הקהילה עצמה- את משאבי הליגה - הצוות המקצועי, השופטים, הרשמים,המאמנות.התוצאה היא שאנו מצמיחות את הקהילה המקומית :פיתוח תעסוקה, קידום ספורט, בניית קהילה , חיזוק ספורט נשי , חיזוק החיבור לישוב ,שינוי מעמד האמא במשפחה ועוד . דבר זה מבטיח המשכיות וביסוס הקהילה היישובית
הפרויקטים של מאמאנט מהווים חשיפה לאלפי "בתי אם". כל אמא היא סוכנת של החזון של מאמאנט. כל אמא חוזרת לביתה, ומעבירה את מה שהיא סופגת וחווה במפגשים- לילדיה , למשפחתה, לסביבה בה היא עובדת, משתתפות הליגה הן המעצימות ולא נצרכות. כך הן מפתחות תחושת ערך עצמי ו"גאוות יחידה ישובית". האמהות מסייעות, באמצעות הספורט והפעילות הקהילתית, לאוכלוסיות מודרות בקהילה שלהן לפי הצרכים המקומיים של כך ישוב. כך נוצר אימפקט מוכפל באמצעות העצמה של שכבות אוכלוסיה מודרות - האחת מחזקת את השניה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

ליגת "מאמאנט" פונה לאימהות בכל רחבי הארץ בכלל הישובים בלא תלות ברקע סוציו-אקונומי או גיאוגרפי ללא הבדל גובה ,גיל ,מעמד חברתי ,דת או רקע בתחום הספורט, אפס שיפוטיות- כך שכל אימא יכולה להשתלב במסגרת זו. הפעילות היא בעלת מאפייני מגדר ייחודיים, הטומנים תפיסות אופייניות של חינוך, בריאות, קשר אם-ילד, חברה וקהילה, וגורמת להשפעה ייחודית על הסביבה ועל המעגלים החברתיים בה היא מתרחשת. המשתתפות, כקבוצת אימהות, מהוות מודל קהילתי המעודד ספורט, חברותא וחינוך לערכים חברתיים ונתינה.