מהפך-תע'ייר

סוג הארגון: עמותות

תאור כללי:

עמותת מהפך-תע'ייר הינה ארגון יהודי-פלסטיני, פמיניסטי, לשינוי חברתי דרך חינוך והעצמה קהילתית, הפועל למען שוויון הזדמנויות וצמצום פערים חינוכיים וחברתיים.

מטרות וחזון:

עמותת מהפך-תע'ייר הינה ארגון יהודי-פלסטיני, פמיניסטי, לשינוי חברתי דרך חינוך והעצמה קהילתית, הפועל למען שוויון הזדמנויות וצמצום פערים חינוכיים וחברתיים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מהפך-תע'ייר פועלת עם יותר מ-600 ילדים ומשפחותיהם ו-140 סטודנטים ב-7 קהילות בארץ: בעיירות קריית שמונה ושדרות, בשכונת פלורנטין בתל-אביב, בשכונת קריית היובל בירושלים, ובקהילות הפלסטיניות בטמרה, יאפת אלנאסרה ומע'אר.