X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

המוזאון בעין דור לתרבויות אנושיות

Organization Type: מיזמים, עמותות

General Description:

מוזיאון שכולל גם סדנאות פעילות במטרה לחשוף את מכלול התרבויות האנושיות שהתקיימו בעמק ובגליל בעבר.

מטרות וחזון:

המוזאון חושף את מכלול התרבויות האנושיות שהתקיימו בעמק ובגליל בעבר, ונותן השראה למפגש בין מרכיביה רבי הפנים של החברה הישראלית. מתוך התייחסות לנוף הפיסי והנוף האנושי המגוון, והאמונה בשוויון ערך האדם, אנו מקדמים חזון של חיים משותפים רבי זהויות. (לכן) אנו מדגישים ערכי כבוד לשונה וזיהוי העושר בשותפות. אנו חותרים לעצב מציאות אחראית ומקיימת שתאפשר לדורות הבאים חיים עשירים של גיוון ושותפות גם יחד. המוזיאון מהווה מנוף לפיתוח תיירותי וכלכלי של האזור , לרווחת כל תושביו.
בבסיס התכניות עומד הרצון לחולל שינוי במערכת היחסים ההדדית בין יהודים וערבים ובעיקר בין שכנים החיים באותו אזור.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

המוזאון הוא מוזאון ארכאולוגי, עוסק בתרבות החומרית הקדומה של האדם בעבר. המוזאון מציג את החפצים שנעשו בידי האדם לספק את צרכיו ולשרת אותו. התרבות החומרית דומה לכל בני האדם באשר הם, אין זה משנה אם הוסַף לכלי כלשהו סמל דתי, אם מדובר בכלי ממתכת יקרה או בסל נצרים. השימוש בכל הכלים הללו הוא לשרת את האדם באשר הוא אדם.
המוזאון מפגיש לאורך 20 השנים האחרונות תלמידים, מורים והורים יהודים וערבים בתכניות דו שנתיות. בבסיס המפגשים עומד העבר הקדום המשותף לכל תושבי האזור, ובמרכזו האדם, תרבותו החומרית והרוחנית.
רב תרבותיות מאפיינת את האזור לאורך התקופות. על בסיס זה נבנתה תכנית להכרות עם האחר ולדיאלוג בין זהויות שונות. התכניות מתמקדת בערכים: פתיחות, סובלנות, ומעורבות סביבתית וחברתית עוסקים בדמיון שבין בני האדם, בנושאים של יישוב סכסוכים ומציאת פתרונות במצבי משבר. נוגעים במרחב הציבורי המשותף, במציאות האזרחית המתקיימת בחברה הישראלית כיום, מעודדים מנהיגות וקידום אחריות משותפת על החיים באזור.