מכון עקבות לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני

מכון עקבות לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני

סוג הארגון: מיזמים

תאור כללי:

מכון מחקר ותיעוד

מטרות וחזון:

מכון עקבות לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא מרכז לתיעוד, מחקר וקידום של זכויות אדם במסגרת הסכסוך.
מכון עקבות מאתר, סורק ומקטלג תיעוד מסוגים שונים בדבר הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אנו מקדמים את זכותם של קורבנות הפרות זכויות אדם, קרוביהם וקהילותיהם, לקבל מידע בדבר נסיבות הפגיעה בהם; אנו חוקרים את המנגנונים, הפעולות והמדיניות שמובילים להפרה של זכויות אדם במסגרת הסכסוך, וכן עוסקים באירועים שהביאו ליצירת נראטיבים וזיכרונות קולקטיביים הממלאים תפקיד בהתפתחותו של הסכסוך.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

המכון עובד על:
איתור של חומרים ארכיוניים שמסייעים להבנת הסכסוך ולהגנה על זכויות האדם;
דיגיטציה של החומרים הללו וקיטלוגם במאגר מסמכי הסכסוך;
הנגשת חומרי ארכיון לציבור ולארגוני החברה האזרחית;
מאבק להרחבת הגישה לארכיונים בישראל;