מכון שחרית

מכון שחרית

סוג הארגון: תנועות

תאור כללי:

מכון שחרית – יוצרים מחנה משותף הוא ארגון ללא כוונות רווח, שנוסד בשנת 2012, אחרי שנתיים של עבודה משותפת של חברי הגרעין המייסד, אשר נסעו יחד ברחבי הארץ כדי להכיר את החברה הישראלית העכשווית. שחרית נוסד כמכון חשיבה ועשייה, הפועל ליצירת שותפות חברתית חדשה בין כל חלקי החברה הישראלית ובניית "מחנה משותף", על ידי שבירת הדיכוטומיות המיושנות בין ימין ושמאל, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, מזרחיים ואשכנזים ועוד.
פעילות המכון מתקיימת במספר ערוצים מקבילים – בעיצוב רעיוני של סדר יום פוסט ליברלי, מה שבמכון מגדירים כ"טוב משותף"; בפיתוח מנהיגות חברתית ופוליטית בתוך ובין הקהילות השונות בישראל, ובפעילות שטח במישור המקומי והארצי (פוליטיקה חדשה). בין היתר, מוביל מכון שחרית את תכנית ה-120 לעתודה פוליטית, מיזם התארגנות קהילתית, ועבודה רעיונית למסגור מחדש של המחשבה הפוליטית בישראל.
ראש המכון הוא ד"ר אילון שוורץ, ובצוות המוביל ניתן למצוא את סמנכ"ל המכון, רון ברקאי, וראשת תוכנית 120 – ד"ר גלי סמבירא. יו"ר הוועד המנהל הוא הרב בצלאל כהן.

מטרות וחזון:

מכון שחרית מבקש לנסח חשיבה רעיונית פוליטית חדשה, שתהווה מכשיר בידי החברה להבטחת שוויון הזדמנויות לכל, ובה בעת תעלה על נס ערכים קהילתיים וסולידריות חברתית במישור המקומי, הדתי והלאומי. במלים אחרות, המכון שואף לחשיבה פוליטית המשמרת את הזהות הייחודית של כל אחד, ויחד עם זאת, גם את הנכסים המשותפים שכולם חולקים על בסיס ערבות הדדית והוגנות.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מכון שחרית הוא מכון חשיבה ועשייה הפועל ליצירת שותפות חברתית חדשה בין כל חלקי החברה הישראלית באמצעות פוליטיקה של טוב משותף.