X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מכון שלום הרטמן- התכנית "מן הבארות"

Organization Type: תוכניות

General Description:

תכנית לשיתוף פעולה בין יהודים וערבים במערכת החינוך הישראלית

מטרות וחזון:

תכנית מן הבארות - תכנית חינוכית לקיום משותף יהודי-ערבי. מטרתה העיקרית היא קידום הקיום המשותף ליהודים ולערבים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מזה שנתיים פועלת תכנית "מן הבארות" המבקשת לבסס את הקשר בין יהודים וערבים בישראל דווקא מתוך המחויבות למורשת ולתרבות של כל קבוצה. את הזיקה למורשת הדתית והתרבותית של כל אחת מהקבוצות אנו רואים כמכנה משותף ולא כגורם מפריד. כולנו, היושבים בארץ הזאת, שותפים למורשות תרבותיות עתיקות ועשירות. תכנית מן הבארות מבקשת לחדש דיאלוג זה ולשאוב במשותף מים חיים מן הבארות של מורשות אלה.

קהל יעד

ילדים ונוער

אזורי פעילות

כל הארץ