מנאראת – מכון ון ליר

מנאראת – מכון ון ליר

סוג הארגון: תוכניות

תאור כללי:

מרכז לקידום פרויקטים בתחומי החברה והתרבות הערבית ויחסי יהודים–ערבים

מטרות וחזון:

מרכז מנאראת הוקם במכון ון ליר בירושלים בשנת 2015 מתוך הכרה בחשיבות הרבה של קידום פרויקטים בתחומי החברה והתרבות הערבית ויחסי יהודים–ערבים. מנאראת, "מגדלורים" בערבית, מבקש להאיר סוגיות הנוגעות למעמדם ולזכויותיהם של הפלסטינים אזרחי ישראל, להשפעת הסכסוך הישראלי–ערבי המתמשך על החברה היהודית והערבית ולמקומה של ישראל במזרח התיכון – כל זאת מנקודת מבט מחקרית וביקורתית.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מרכז מנאראת מבקש בפעולותיו לא רק להתמודד עם האתגרים העומדים בפני החברה הישראלית והפלסטינית, אלא גם לגבש ערכים ועקרונות שיוכלו לקדם הבנה, חיים משותפים, כבוד הדדי, פיוס, צדק ושלום. מטרת המרכז היא אפוא לטפח שיתופי פעולה בין ארגונים יהודיים וארגונים ערביים, כמו גם לעודד מחקר שמשתתפים בו חוקרים יהודים וערבים כאחד.