מנהרת הזמן – המכללה האקדמית בית ברל

מנהרת הזמן – המכללה האקדמית בית ברל

סוג הארגון: תוכניות

תאור כללי:

מנהרת הזמן היא תכנית אקדמית, חינוכית וקהילתית המוקדשת להיסטוריה של חיי היומיום, שהתקיימו בארץ ב-150 השנים האחרונות. אנחנו מכשירים ומלווים קבוצות של תלמידים, סטודנטים, מורים ומבוגרים יהודים ופלסטינים לתיעוד ההיסטוריה המשפחתית והקהילתית שלהם. המתעדים משתפים את תוצרי התיעוד בקבוצות הטרוגניות המפגישות אנשים ממגוון אוכלוסיות. כל החומר ההיסטורי שנאסף במהלך הפעילות מוצג לציבור הרחב באתר TARASA.me .
מטרתנו ליצור ולחזק קשרים משמעותיים ושוויוניים בין המגזרים והקבוצות השונות של החברה הישראלית המבוססים על הכרה וכבוד הדדי.

מטרות וחזון:

מנהרת הזמן היא תכנית אקדמית, חינוכית וקהילתית המוקדשת להיסטוריה של חיי היומיום, שהתקיימו בארץ ב-150 השנים האחרונות. אנחנו מכשירים ומלווים קבוצות של תלמידים, סטודנטים, מורים ומבוגרים יהודים ופלסטינים לתיעוד ההיסטוריה המשפחתית והקהילתית שלהם. המתעדים משתפים את תוצרי התיעוד בקבוצות הטרוגניות המפגישות אנשים ממגוון אוכלוסיות. כל החומר ההיסטורי שנאסף במהלך הפעילות מוצג לציבור הרחב באתר TARASA.me .
מטרתנו ליצור ולחזק קשרים משמעותיים ושוויוניים בין המגזרים והקבוצות השונות של החברה הישראלית המבוססים על הכרה וכבוד הדדי.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

התמקדות בהיסטוריה של חיי היומיום מכוונת לרבדי חיים פחות טעונים וקונפליקטואלים, המתאפיינים בקשרים משמעותיים החוצים את המסגרות החברתיות המקובלות והרשמיות.
שותפות יהודית - פלסטינית סביב פעילויות התיעוד, הניתוח וההצגה של הזיכרונות האישיים והקהילתיים מאפשרות לעסוק יחד באופן פתוח ומאוזן בנדבכים משמעותיים של ההיסטוריה החברתית והתרבותית הפרטיקולרית של כל אחת מקבוצות והמגזרים, במשולב עם הדגשה של המכנים האנושיים המשותפים וחינוך לחיים משותפים שוויוניים.