X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מעיין במדבר

Organization Type: מיזמים

General Description:

מלגה במסגרת ארגון "ציוני דרך" המקשרת בין סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון ובין בדואים מהסביבה, אשר מעוניינים להתקבל לאוניברסיטה. משתתפי התכנית מלמדים מתמטיקה, אנגלית וכדומה, ובתמורה לומדים ערבית ואת התרבות הערבית. כמו כן הם מקבלים מלגה ללימודים.

מטרות וחזון:

פרויקט מעין במדבר שואף לחזק את ההיכרות ואת הקשרים בין המגזר הבדואי והיהודי בדרום הארץ וכן להקל את דרכם של הסטודנטים הבדואים לרכישת השכלה ומציאת תעסוקה הולמת. זאת, באמצעות מפגשי לימוד ופעילות משותפים שלסטודנטים משני המגזרים. מעיין במדבר צמח בהשראת פרויקט "בליבה חומה" שפועל בצורה דומה עם סטודנטים חרדים בפריסה ארצית וזאת ביוזמת בוגרי "קטיף ישראלי" פרויקט עבודה חקלאית ולימוד לסטודנטים.
לפרויקט מעין במדבר יש ארבעה יעדים מרכזיים:
 לסייע לסטודנטים הבדואים הן הן במהלך לימודי התואר והן לאחריו.
 ליצור דיאלוג עשיר בין המגזר הבדואי למגזר היהודי, בו ייבחנו לעומק סוגיות של דו-קיום בחברה הישראלית.
 העברת מסרים של דיאלוג וחיבור לכלל אוכלוסיית הנגב.
 היכרות עם השפה, התרבות והמסורת הבדואית.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

באמצעות הגישה הייחודית של פרויקט מעין במדבר אנו שואפים ליצור קשרים משמעותיים בין הסטודנטים משני המגזרים, המבוססים על כבוד והיכרות. רק על ידי יצירת מפגשים בלתי אמצעיים נוכל למוסס את החומות המפרידות בין יהודים לבדואים, ולחבר מחדש את הציבור הבדואי למדינת ישראל.

סוג שירות

חונכות

קהל יעד

סטודנטים

אזורי פעילות

כל הארץ