X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מרחבים, המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל

Organization Type: עמותות

General Description:

מרחבים – המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל, פועל זה 25 שנה לקידום רבגוניות, הוגנות והכללה בחברה הישראלית. אנו מאמינים שתהליכי שינוי בני קיימה מתקיימים ע"י שינויים מבניים ומערכתיים ולכן אנו פועלים בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה, מערכות ציבוריות ועם גורמים פרטיים על מנת לייצר תהליכי עומק לשינוי מערכתי, התנהגותי ותפיסתי כאחד, שישפיעו על לכידות החברה הישראלית בטווח הקצר ובטווח הארוך.
בין התוכניות שהקמנו ואנו מפעילים ניתן למנות תוכניות לשילוב מורים מאוכלוסיות גיוון במערכת החינוך, השתלמויות לצוותי הוראה בנושא בי"ס מגוון, הדרכות לארגונים ציבוריים ופרטיים להטמעת עקרונות של גיוון והוגנות, תוכנית תיירות חברתית בישובים ערביים, התוכנית למובילי לכידות חברתית (בשיתוף קרן תד אריסון), תוכנית להטמעת ערכי מגוון וקבלת האחר בארגוני ילדים ונוער ועוד.

מטרות וחזון:

מטרות הארגון: קידום רבגוניות והוגנות בחברה הישראלית על בסיס אזרחות משותפת במערכת החינוך וכלל המגזר הציבורי, בחברה האזרחית ובארגונים עסקיים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

תוכניות מכון מרחבים עוסקות בחיים משותפים עבור כלל הקבוצות בחברה הישראלית. באופן ספציפי בנושא חיים משותפים בין ערבים ליהודים אנו מפעילים את תוכנית "משלבים ומשתלבים" לשילוב מורות ומורים ערבים בבתי ספר עבריים, וכן את תוכנית "דרכים שלובות" לתיירות חברתית, שמפעילה סיורים רגליים ווירטואליים בישובים ערבים עבור הציבור היהודי.