X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מרכז אוריאל

Organization Type: תוכניות

General Description:

מרכז אוריאל נולד בשנת 1999 באלוני אבא, בלב יער אלונים, להורים המאושרים עירן ונורית הלוי.

ב- 2001 נחשפנו לשיטת מעגל הקשבה (Council) ע"י ליאון ברג מ- Ojai foundation וכך התחיל תהליך ההכשרה הראשון של מנחי מעגלי הקשבה בישראל, במרכז אוריאל.

מעגל ההקשבה הפך להיות עבורנו דרך חיים. דרכו אנו מבקשים להטמיע את השפה/השיטה היוצרת חיבור דרך הקשבה, תקשורת מקרבת בין אנשים ושיפור דפוסי תקשורת בארגונים, בקהילות, במערכת החינוך כמו גם בין בני זוג ובמשפחות.

אנו מאמינים שמערכות היחסים הם המפתח להצלחה בכל תחום בחיינו.

אנו בעלי הסמכה בין לאומית כמאמני מנחי מעגלי הקשבה מוסמכים (trainers) מטעם California Center for Council Training בארה"ב. אנו מחלוצי השיטה בארץ והקמנו בית הספר להכשרת מנחי קבוצות בשיטת מעגל ההקשבה (לביה"ס שלוחות בצפון, במרכז ובירושלים).

מטרות וחזון:

אנו מבקשים להפוך את אמנות הדיבור וההקשבה מהלב דרך "מעגל הקשבה"(the way of council) לזרם מרכזי בחברה הישראלית וליצור מעגלי שיח והקשבה שיצרו שינוי בדפוסי התקשורת; בעזרת רשת אנשי מפתח בארגונים חברות וקהילות שיעברו קורס ללימודי הנחיית קבוצות בשיטת מעגל הקשבה ויהיו לשגרירים המעבירים את המקל הלאה.
כך נוכל לזכור, צעירים כמבוגרים, את החכמה העתיקה הנובעת מתוך חיבור חזק בין המשתתפים ברובד אנושי–בסיסי, וגילוי "האדמה המשותפת" (Common ground) המחברת אותנו מתחת לדעות, לתרבויות ולגישות השונות לחיים; ומאפשרת לכבד ולקבל את השונות התרבותית של המגזרים השונים בארצנו ולתרום לחברה סובלנית מכבדת ומקשיבה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

אנו מרכז הדרכה והכשרה של מנחי קבוצות מוסמכים (תעודה בינ"ל) בשיטת "מעגל הקשבה" - the way of council. בין בוגרינו יהודים, נוצרים , דרוזים ומוסלמים. צוות המנחים שלנו מכשיר מנחים בשיטה במערכת החינוך במגזרים השונים בישראל, כחלק מקרוב לבבות והכרות בלתי אמצעית