X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מרכז אקורד – פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי

Organization Type: יוזמות

General Description:

מרכז אקורד שם לעצמו כמטרה לפתח ולהנגיש ידע מבוסס וחדשני מתחום הפסיכולוגיה החברתית לגבי דרכים אפקטיביות לשיפור יחסים בין קבוצות, ולהניע באמצעותו תהליכי שינוי לקידום חברה סובלנית ושוויונית. המרכז צמח כמענה לצורך של יוזמות וארגונים חברתיים בידע ובכלים ייחודיים על מנת להתמודד עם חסמים פסיכולוגיים בתחומי פעילותם, שאינם בתחום התמחותם של ארגוני תשתית וייעוץ קיימים. אנו מאמינים כי למדע הפסיכולוגיה החברתית ערך רב בקידום תהליכי שינוי חברתי ורואים את שליחותנו בהנגשת ידע מדעי זה ובפיתוח דרכים יצירתיות ליישומו בשדה, בכדי לבסס עשייה חברתית מונחת-נתונים ותיאוריות חברתיות שנבחנו בכלים מחקריים.

נדבך פעילות אחד של המרכז עוסק בהעשרת השדה בתובנות מבוססות-מחקר בנושאים, כגון: התמודדות אפקטיבית עם סטריאוטיפים וגזענות, מגע בין קבוצות, שכנוע והנעה לפעולה, הפחתת סכסוכים בין-קבוצתיים, ועוד, ובקידום התודעה לגבי חשיבותם עבור פעילות הארגונים. נדבך פעילות מרכזי נוסף מספק תהליך ליווי מתמשך ליוזמות ותהליכים מרכזיים, שאנו מעריכים שהאפקטיביות שלהם תגבר בצורה משמעותית כתוצאה מאימוץ נקודת מבט פסיכו-חברתית.

צוות מחקרי מטעם המרכז מלווה יוזמות ותהליכים אלה ומסייע בייעוץ והטמעה של כלים והתערבויות שנוסו בהצלחה בשדה המחקרי, תוך התאמה לעולם התוכן ולמציאות בה פועל הארגון. התנסות ייחודית וחדשנית זו, מניבה ידע רב אודות ההשפעה של שימוש בידע פסיכו-חברתי בשדה. מסיבה זו, משלב הליווי לעתים קרובות מחקרי מדידה והערכה מעצבת כחלק אינטגרלי מהליך ההתערבות. את הידע הנצבר, שואף המרכז להעמיד לרשות השדה ולהפיצו בקרב הציבור וקהלי-מטרה מגוונים.

בין שותפינו המרכזיים נמנה מיזם "קולקטיב אימפקט – השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית", עבורו פיתחנו התערבות מבוססת-מחקר שתיתן מענה לחסמים הפסיכולוגיים העומדים בפני מעסיקים באשר לשילובם של עובדים מהחברה הערבית בחברותיהם; מיזם "תקווה ישראלית בחינוך", אשר עבורו, בשותפות עם בית הנשיא, פורום לאוטמן ומשרד החינוך, אנו מפתחים את "תו תקווה ישראלית בחינוך". התו נועד להנגיש לבתי הספר תשתית מקצועית ומבוססת מחקר לחינוך לשותפות בין קבוצות בחברה הישראלית, למסד, למקצע ולהרחיב את החינוך לשותפות במערכת החינוך; המיזם הטכנולוגי Insight Spark המציע דרך חדשנית ולא שגרתית למיגור גזענות בקרב תלמידים באמצעות משחק מחשב; ועוד.

מטרות וחזון:

במציאות מקוטבת מרובת סכסוכים ושסעים עמוקי שורשים, אנו מאמינים ששליחותנו המדעית והערכית לא רק נחוצה, אלא גם דחופה: להקטין את גילויי העוינות, האלימות והגזענות, להעצים בקרב החברה את הכוחות הפועלים למיגור תופעות אלו ולקידומם של ערבות הדדית, צמצום פערים חברתיים, אזרחות פעילה ומעורבות חברתית.

בבסיסם, תהליכים אלו עוסקים בשינוי תודעתי והתמודדות עם חסמים פסיכולוגיים ברמת הפרט והקבוצה.

אנו מאמינים שהדרך להגשמת חזוננו המקצועי מחייבת יצירת תרבות ארגונית שמטפחת:
1. את מקומו של הפסיכולוג החברתי כמקצוע בשירות השדה.
2. היכרות עם ידע תיאורטי ואמפירי לצורך קבלת החלטות על-ידי סוכני-שינוי חברתיים, ופיתוח משותף של ידע וכלים חדשים, כבדרך שבשגרה.
3. עמדה חברתית פלורליסטית, סובלנית ורב תרבותית.
4. תחושת ערך עצמי ומתן הכרה בחשיבותן של זהויות אישיות וקבוצתיות.
5. גישה הומניסטית ורגישות אמפטית לנרטיבים שונים.
6. חשיבה ביקורתית ושימוש בכלי הערכה ומדידה.
7. סקרנות, השכלה רחבה ופתיחות דעת.

ברוח דברים אלה ובשותפות עם מובילים חברתיים – ארגונים, פרטים, מעצבי דעת קהל ומתווי מדיניות - יפעל המרכז היישומי ביצירתיות ובהתמדה להוות כוח עזר ומודל לשיתוף פעולה תומך ופורץ דרך. ​

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

להקטין את גילויי העוינות, האלימות והגזענות, להעצים בקרב החברה את הכוחות הפועלים למיגור תופעות אלו ולקידומם של ערבות הדדית, צמצום פערים חברתיים, אזרחות פעילה ומעורבות חברתית.