X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מרכז האמנות המשותף – גבעת חביבה

Organization Type: תוכניות

General Description:

מרכז האמנות המשותף של גבעת חביבה שוכן בקמפוס גבעת חביבה, שהינו מרכז לימודי חינוכי ומחקרי, הטובל בצמחיה עצים ומדשאות ונמצא בשטח המועצה האזורית מנשה (מזרחית לחדרה) המשתרע על שטח של 150 דונם.
המרכז שוכן במבנה רחב ידיים, מרווח וממוזג ומכיל גלריה (הגלריה לשלום), סדנאות אמנות ובית ספר לקרמיקה.

במרכז מתקיימים קורסים רב תחומיים למבוגרים, פרויקטים משותפים, כמו גם סדנאות אמנות תהליכיות וחד-פעמיות, סדנאות אמן אורח, ימי עיון, סמינרים השתלמויות מורים ושיחות גלריה. אנחנו פועלים במרחב החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

למרכז קשרים עם אמנים ומוסדות בחו"ל המגיעים להתארח ולהעביר סדנאות במקום.

מטרות וחזון:

מרכז האמנות המשותף פועל במגמה:

• ליצור חשיבה אמנותית השואלת שאלות וחוקרת את הקיים ואת המוכר.
• לתת כלים ליצירת אמנות המשפיעה על הסביבה.
• לשלב אמנות עם עשייה רעיונית חברתית.
• לקדם את התפיסה הרב-תחומית והרב-תרבותית באמנות.
• לפתח את תפיסת האמנות כשפה המחברת תרבויות, מוססת חומות ומשנה תודעה.
• לקדם ולהעצים קולות מוחלשים בחברה האזרחית בישראל ובעולם.
• לקדם יוצרים ואמנים צעירים בדרכם האמנותית.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

המרכז פועל במטרה להרחיב את שדה הפעולה וההשפעה האמנותי המשותף, דרך אמנות, יצירה וחשיבה משותפת של קבוצות אמנים, מובילי תרבות והקהל הרחב כמו גם פרויקטים, ותערוכות אמנות עכשווית, כולל פרויקטים מיוחדים לשתי החברות היהודית והערבית ובאופן רב תרבותי כולל.