X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מרכז השל

Organization Type: מיזמים

General Description:

אסטרטגיית הפעולה של מרכז השל
כדי ליצור שינוי מערכתי נדרשת פעולה כפולה: מלמעלה ומלמטה.

מתובנה זו נגזרות הפעולות האלו:

השפעה על מקבלי ההחלטות על ידי מחקר ופיתוח של דרכים למעבר צודק לכלכלה דלת פחמן.
פעילות ענפה ברמה המקומית המדגימה שהחיים משתפרים כשמתנהלים באופן מקיים.
רישות וחיבור של אנשים מכל הקשת של החברה הישראלית הפועלים להתחדשות ולתיקון, שכן ללא לחץ אזרחי ודרישה מהשטח לא יתרחש שינוי ברמת המדיניות.
ערוצי העשייה המרכזיים במרכז השל
אנחנו מספרים את סיפור אתגרי המאה ה-21 לקהלים מגוונים בציבור הישראלי בצורה מעוררת השראה שמניעה לפעולה.
אנחנו מקדמים שותפויות מכפילות כוח בין ארגונים, בתוך החברה האזרחית, מוסדות, ורשויות בהידברות עם משרדי ממשלה.
אנחנו מפתחים קורסים ומרחבי למידה טרנספורמטיביים כדי להפגיש אנשים המעוניינים לפעול לשינוי.
אנחנו מפתחים מודלים כלכליים חדשים המדגישים את הקשר ההדוק בין צדק חברתי ובריאות הסביבה.
אנחנו מקדמים אסיפות אזרחים ודרכים נוספות להרחבת המנעד הדמוקרטי וכלכלה דמוקרטית.
אנחנו חוקרים ומפתחים כלי מדיניות אינטגרטיביים ופועלים להנגשתם למקבלי ההחלטות ברמת הרשויות המקומיות והממשלה.

מטרות וחזון:

מרכז השל לקיימות מפתח ומיישם את חזון הקיימות: חברה צודקת ומלוכדת, כלכלה חסונה ודמוקרטית, וסביבה יצרנית ובריאה לכל תושביה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

המשבר הבריאותי והכלכלי שגרמה מגפת הקורונה ממחיש היטב: איננו נפרדים – אנחנו מחוברים ותלויים זה בזו, כשם שאנו נסמכים לחלוטין על המערכות תומכות החיים של הטבע, ההולכות ונשחקות.
יחד, נוכל לשנות את כללי המשחק, לבנות כלכלה הוגנת ודמוקרטית, ולאפשר לכל בני האדם ולטבע לשגשג.