מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים

מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים

סוג הארגון: מיזמים, עמותות, פורומים, תוכניות

תאור כללי:

באמצעות חינוך, מפגש ומחקר, המרכז פועל על מנת להתגבר על הבורות ועל הדעות הקדומות ולקדם הבנה ואמפתיה בין יהודים ונוצרים בארץ הקודש.

מטרות וחזון:

מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים הוקם בשנת 2003 על מנת להתמודד עם האתגרים העולים מהמפגש הראשון מזה מאות בשנים, בין יהודים ונוצרים בארץ הקודש. לראשונה חיים זה לצד זה יהודים וקהילות נוצריות החולקים הסטוריה ארוכת שנים של קיום כמיעוט. היהודים שהגיעו למולדתם ההיסטורית והקימו כאן לאום מודרני נפגשו עם קהילות מקומיות ותיקות ומכובדות בעלות מסורת ארוכת שנים בארץ הקודש. בנוסף לכך, המפגש היהודי נוצרי נעשה על רקע הקונפליקט הפוליטי המתמשך באיזורינו, הגורם לחיץ בין הצדדים ומעיב על היחסים בין העדות הנוצריות והיהודים. לפיכך מבקש מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים להגיע לכל חלקי האוכלוסיה הישראלית יהודית ומגוון העדות הנוצריות המקומיות ולסייע להם להלחם בבורות ובדעות קדומות ולעודד הבנה ואמפטיה בין הרוב היהודי והקהילות הנוצריות המהוות מיעוט.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

בפעילות המרכז משתתפים יהודים ממגוון רקעים של החברה הישראלית, ערבים בני העדות הנוצריות השונות, וכן מוסלמים ממגוון זרמים דתיים. בין המשתתפים: ילדים בבתי ספר, בני נוער, תלמידי מכינות, חיילים, סטודנטים, ומבוגרים. אנו פועלים במבחר מעגלי השפעה: אנשי תקשורת; האקדמיה ומערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות; פוליטיקאים ושירות המדינה; שירותי הביטחון, צבא ומשטרה; הציבור הכללי. על מנת להרחיב את מעגלי ההשפעה המרכז פועל להעמקת שיתוף הפעולה עם מוסדות חינוכיים ואקדמיים, מוסדות מחקר, מוסדות קהילתיים, קהילות דתיות ומנהיגיהם, ארגונים שונים, גופים ציבוריים ופעילים חברתיים. למעלה ממאה מוסדות וארגונים שותפים ליוזמות ולפעילויות הארגון מקרב באוכלוסיה היהודית והנוצרית.