מרכז מוסאוא

מרכז מוסאוא

סוג הארגון: עמותות

תאור כללי:

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערביים בישראל פועל להשגת זכויות כלכליות, חברתיות, תרבותיות ופוליטיות לערבים הפלסטינים אזרחי ישראל, תוך הכרה בייחודם הלאומי, תרבותי והיסטורי כמיעוט יליד.

מטרות וחזון:

המרכז פועל לבנות חברה דמוקרטית נטולת גזענות ונאבק בכל צורות האפליה על בסיס לאומי, עדתי, דתי, מעמדי, מגדרי, או על רקע מוגבלות פיזית או נפשית.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מרכז "מוסאוא" הינו עמותה שפועלת להשגת זכויות כלכליות, חברתיות, תרבותיות ופוליטיות לערבים הפלסטינים אזרחי ישראל, תוך הכרה בייחודם הלאומי, התרבותי וההיסטורי כמיעוט יליד.