X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מרכז פרס לשלום ולחדשנות

Organization Type: עמותות

General Description:

מרכז פרס לשלום ולחדשנות, המציין 22 שנות פעילות בעלת הד ומשמעות, נוסד בשנת 1996 ע"י נשיאה התשיעי של מדינת ישראל, שמעון פרס ז"ל, במטרה לקדם את שגשוגה של מדינת ישראל, לטפח ולהפיץ את החדשנות הישראלית, ולסלול את הדרך לחיים משותפים ולשלום בר קיימא בין כלל אזרחיה, ובינה לבין שכנותיה

מטרות וחזון:

מרכז פרס לשלום ולחדשנות מפתח ומפעיל פרויקטים המקדמים חיים משותפים בתחומי הספורט, חינוך למנהיגות ויזמות, חדשנות, רפואה, עסקים וסביבה.
פרויקטי הדגל אותם מפעיל המרכז פועלים במסגרת שיתופי פעולה מקומיים, אזוריים ובינלאומיים ייחודיים. צעירים ומבוגרים. יהודים וערבים. ישראלים ופלסטינים. אנשי מקצוע וסוכני שינוי – כל אלה לוקחים חלק בתכניות המרכז המגוונות.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?